Statystyka życia religijnego roku 2018

Do księga chrztów zapisaliśmy 76 dzieci o 15 więcej niż w roku poprzednim i o 25 więcej niż dwa lata temu. Tak sporej liczby chrztów nie było już ponad 20 lat. Do księgi zmarłych wpisaliśmy 65 osób, o 10 więcej niż w roku 2017.Pośród zmarłych najstarszy parafianin miał 91 lat, najmłodsi mieszkańcy po 15 i 35. Najstarsza kobieta odeszła w wielu 97 lat, najmłodsza miała 59.

W Księdze I Komunii św. w mijającym roku zapisaliśmy 62 dzieci, o 7 mniej niż przed rokiem. Na Mszach św. sprawowanych w kościele parafialnym, św. Krzyża, i św. Mikołaja rozdzieliliśmy prawie 84 tys. [3 tys. więcej] Komunii św. w ZOL-u około 9 tys. Kapłani, siostry zakonne i świeccy panowie w ciągu roku zanoszą do domów chorych około 2000 razy Komunię św. Mając świadomość jak wiele osób starszych i chorych pozostaje w domach, ta liczba powinna jeszcze bardziej rosnąć. Sakrament bierzmowania w tym roku przyjęło 45 naszych młodych parafian [o 10 więcej]. W księdze małżeństw odnotowaliśmy 40 nowych pary. Rok temu było ich 27. Średnia za ostanie ćwierćwiecze to dwadzieścia dwa śluby na rok. Możemy więc mówić o swoistym rekordzie. Tak wiele ślubów ostatnio był 30 lat temu.Namaszczenie chorych w kościele parafialnym, ZOL-u i w domach parafian przyjęło 378 osób [o ponad 100 mniej niż przed rokiem]. Kilka razy zanieśliśmy wiatyk czyli Komunię św. na ostatnią drogę.