Światowe Dni Młodzieży Panama 2019

Pod hasłem "Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego" odbywały się Światowe Dni Młodzieży w Panamie. W licznej rzeszy wiernych z całego świata byli także mlodzi z naszej parafii oraz proboszcz i wikariusz ks. Tadeusz. Panama zaskoczyła nie tylko urokiem wielkiego miasta, ale też pięknym świadectwem wiary oraz trudnymi problemami Kościoła Ameryki Środkowej.