Wielki Piątek

Wielki Piątek jest drugim dniem Triduum Paschalnego - dramatycznym dniem sądu, męki i śmierci Chrystusa. Jedyny dzień w roku, w którym nie odprawia się Mszy św. W tym dniu o godzinie 15:00 w naszym kościele została odmówiona koronka do Miłosierdzia Bożego. O 17: 30 mężczyźni zgromadzeni na Rynku przeszli w unikalnej w Procesji Mężczyzn na cmentarz, niosąc figurę Chrystusa upadającego pod krzyżem. Procesji przewodniczył o. Paweł Solecki - gwardian głogóweckiego klasztoru franciszkanów, a Słowo Boże wygłosił o. Sylwester Miecznik, Po procesji w kościele parafialnym odbyła się liturgia Męki Pańskiej, która jest pamiątką zwycięstwa odniesionego przez umęczonego i ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa. W tym dniu nie używa się instrumentów muzycznych, ani dzwonków. Nie ma także pieśni na wejście. Na początku celebrans przez chwilę leży krzyżem przed ołtarzem. Dalej następuje Liturgia Słowa, Bożego. Po niej następuje szczyt liturgii odsłonięcie oraz adoracja krzyża. Zgodnie z tradycją w Wielki Piątek po ukończeniu liturgii Męki Pańskiej przenosi się Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego i wystawia do adoracji.

Zobacz zdjęcia z LIturgii Męki Pańskiej

Zobacz zdjęcia z Procesji Mężczyn na cmentarz