Pierwsza Komunia święta

Trzydzieścioro dzieci przystąpiło pierwszy raz do Komunii świętej. Chociaż od kilku lat uczestniczą w Eucharystii, to ten dzień jest przełomowy, gdyż jest pierwszym pełnym udziałem. Ewangelia komunijnej niedzieli (V Wielkanocnej) wyznacza ważne zadanie: „Miłujcie się wzajemnie, tak jak Ja was umiłowałem”. Świadomi jesteśmy, że to Bóg nas wspomaga w tych zadaniach i dążeniach.