Święcenia kapłańskie

W sobotę, 8 czerwca 2019 roku, w wigilię Zesłania Ducha Świętego, 10 diakonów otrzymało z rąk bp Andrzeja Czaji święcenia kapłańskie. Wśród nich jest nasz parafianin ks. neoprezbiter Radosław Radziwonia. Uroczystość odbyła się w kościele seminaryjnym w Opolu w obecności, licznie zgromadzonych kapłanów, rodzin i przyjaciół. Najpierw kandydaci zostali wybrani przez biskupa do stanu prezbiteratu, następnie wierni wzywali wstawiennictwa Wszystkich Świętych. Podczas litanii wybrani przyjęli postawę leżenia krzyżem - akt najpełniejszego oddania Chrystusowi. Wymownym momentem było nałożenie przez biskupa rąk na kandydatów, któremu towarzyszyło milczenie - znak, że to sam Chrystus ustanawia nowych kapłanów. Dopełnieniem święceń była modlitwa konsekracji. Fakt wyświęcenie 10 nowych kapłanów oznajmiły bijące w całej diecezji opolskiej dzwony. ks. Radosław został skierowany do parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku, gdzie będzie pełnił funkcję wikariusza.

Zobacz zdjecia z święceń kapałńskie 2019

Zobacz zdjęcia z powitania ks. prymicjanta