Góra św. Anny Święto Młodzieży

Od 15.07.2019r. do 20.07.2019r. odbywało się Święto Młodzieży. Tegorocznym hasłem było ,,Jest radość!’’ i już od pierwszych chwil odczułyśmy jego przesłanie. Niesamowite konferencje, spotkania z gośćmi, Msze Święte pogłębiły naszą wiarę, a codziennie adoracje i nabożeństwa umocniły relację z Bogiem. W tym wszystkim doświadczyłyśmy wiele radości i dowiedziałyśmy się, że nawet w ciężkich chwilach można zachować ten dar. Szczególnie mocno poruszyło nas świadectwo pana Andrzeja Sowy ,,Koguta’’, który pokazał nam, że z Bogiem wszystko jest możliwe i można wyjść z każdego ,,bagna’’. Oprócz tego poznałyśmy także wielu wspaniałych ludzi, z którymi kontakt mamy do dziś.
,,Szukaj tego co dobre i dawaj co dobre a wróci do Ciebie więcej niż chcesz’’