PODZIĘKOWANIE ZA KOLĘDOWANIE

Serdecznie dziękujemy naszym małym aktorom oraz  ich rodzicom i katechetom za przygotowanie jasełek, i wcielenie się w role dzieci misyjnych. Kościół z natury jest misyjny, czyli gotowy do dawania świadectwa i „obrony nadziei, która w nas jest” (por. 1 P 3, 15). Dzięki Waszemu poświęceniu wiele dzieci i dorosłych będzie mogło usłyszeć o Panu Jezusie, o tym że są kochani miłością bez względu na kolor skóry czy miejsce zamieszkania. Wasza miłość jest największym darem, który możemy ofiarować bliźniemu. Do podziękowań pragniemy dołączyć wszystkich, którzy złożyli ofiarę do skarbonek misyjnych. W tym roku zebraliśmy 6 500 zł. Pieniądze zostaną przekazane na PDM oraz na misje w Boliwii do Santa Cruz, gdzie pracuje nasz zaprzyjaźniony misjonarz ks. Przemek. W imieniu misjonarzy dziękujemy Bogu za modlitwę i Waszą ofiarność. Bóg Zapłać!