Kościoł i klasztor św. Franciszka

Kompleks klasztorny pochodzi z XVII i XVIII w., natomiast historia samego kościoła i pobytu Franciszkanów (dawniej zwanych Minorytami) sięga 1264 r., kiedy to z Czech do miasta sprowadzeni zostali przez Władysława - księcia opolskiego Franciszkanie. Aż do II połowy XVII w klasztor tutejszy należał do czesko-polskiej prowincji; później dopiero włączono go do prowincji austriackiej. W1428 r. za panowania Bolka V, kościół i klasztor zostały zniszczone przez husytów, a minoryci zostali wypędzeni do Bytomia i Koźla. Powrócili ok. 1480 r. i odbudowali kościół i klasztor. W okresie reformacji, w 1565 r.część zakonników przeszła na protestantyzm, a pozostałych wypędzono. Budynek klasztorny sprzedano szlacheckiej rodzinie Schweinochów, kościół zaś oddano w użytkowanie gminie ewangelickiej. Dopiero w 1620 r. Jerzy III von Oppersdorff odkupił klasztor, majątki i przekazał je Franciszkanom. W czasie wielce niesprzyjającym, bo w okresie wojny trzydziestoletniej, hr. Jerzy III podejmuje dalszą rozbudowę kościoła i klasztoru: dobudowa wieży, budowa Domku Loretańskiego w 1630 r., budowa kaplicy św. Antoniego w 1651 r. W 1765 r. pożar miasta dotknął również ten kompleks. W 1811 r. po kasacji, ostatni zakonnicy opuścili klasztor, w którym w latach 1818 - 1872 mieściło się seminarium nauczycielskie. Później budynki sprzedano rodzinie Oppersdorffów. Po ostatniej wojnie światowej Franciszkanie powrócili do Głogówka. Udostępniono im jedno skrzydło klasztoru, pozostałą część zwrócono w latach osiemdziesiątych.

Kościół obecny swój kształt otrzymał w okresie odbudowy i rozbudowy w 1636 r. Wtedy to włączono do niego Domek Loretański, który powstał w wyniku włoskich podróży Jerzego III. Oppersdorffa. Będąc w Loreto własnoręcznie wykonał rysunki i pomiary włoskiego Domku i kazał wykonać wierną kopię w Głogówku. Początkowo Domek stał poza kościołem, dopiero później włączono go w kompleks kościelny. Nie wiadomo jak Domek wyglądał pierwotnie, w obecnej postaci jest on z pewnością zasługą Sebastiniego. Budowla bardzo prosta, wnętrze mroczne, tajemnicze. W części północnej znajduje się mensa ołtarzowa. Za mensą umieszczona jest figura Matki Bożej z Dzieciątkiem w bogato haftowanych szatach, na tle promienistej glorii. Ściany zewnętrzne Sebastini ozdobił scenami z dzieciństwa Chrystusa i z dziejów Domku Loretańskiego. Ścianę frontowa, wychodzącą na kościół ozdabiają postacie proroków Jeremiasza i Ezechiela oraz obraz przedstawiający Zwiastowanie. Pod obrazem znajduje się ołtarz dedykowany św. Józefowi. Na ścianie zachodniej widnieją postacie proroków: Amosa, Daniela, Izajasza i sceny Narodzin i Obrzezania Dzieciątka; na ścianie północnej postacie Mojżesza i Balaama i kompozycja związana z historią Domku Loretańskiego; na wschodniej ścianie postacie proroków Malachiasza, Da­wida i Zachariasza oraz sceny Pokłon Magów i Ofiarowanie Dzieciątka w świątyni.

Domek Loretański jest wierną repliką Domku wło­skiego z Loreto. Do dzisiejszego dnia jest miejscem szczególnego kultu Maryjnego mieszkańców Głogówka i okolicy.

W kościele również:

Ołtarz główny z rzeźbami świętych: Klary, Hieronima, Augustyna i Elżbiety oraz z obrazem przedstawiającym Ekstazę św. Franciszka - malowany przez J. Luxa po 1751 r.

-Ambona J. Schuberta z ok. 1780 r. z grupą Mojżesza przyjmującego Dekalog z rąk Boga Ojca, baldachimem oraz poniżej z płaskorzeźbami: Hołd złotemu Cielcowi, Wąż miedziany i Plaga wężów.

Kaplica św. Antoniego.

Ołtarz św. Anny.