Ministranci

Ogłoszenia:

Do LSO (Liturgicznej Służby Ołtarza) należą lektorzy, ministranci i Dzieci Maryi. Wszyscy razem staramy się, by nabożeństwa w naszym kościele miały jak najpiękniejszą oprawę. Jest nas ok. 60 i ta liczba utrzymuje się od kilku lat. By zapewnić możliwość stałego kontaktu wszystkich członków LSO oraz ich rodziców z zarządem, utworzono grupę ministrancką na  Facebooku, pod nazwą "LSO Głogówek", na którą można pisać w razie jakichkolwiek wątpliwości. 

Ministranci 2017Raz w roku, po I Komunii św. do naszego grona przyjmowani są nowi ministranci. Muszą oni wcześniej wykazać się gorliwością jako kandydaci i uczestniczyć w specjalnych zbiórkach, podczas których uczą się wszystkich czynności należących do obowiązków ministranta. Są oni przygotowywani blisko rok do dopuszczenia do pełnej służby.

Wymagamy od ministrantów i lektorów, aby służyli raz w tygodniu na Mszy św. porannej, raz na wieczornej i rotacyjnie, wg grafiku w każdą niedzielę. W grudniu i styczniu chodzimy także z księżmi na kolędę. Co tydzień odbywają się zbiórki dla kandydatów, ministrantów i lektorów.

W myśl przysłowia "W zdrowym ciele zdrowy duch",  co tydzień na dwie godziny udostępniana nam jest hala sportowa, gdzie możemy grać w piłkę halową, siatkówkę itp. Co roku organizowany jest Dekanalny Turniej Piłki Nożnej, w którym bierze udział m.in. drużyna z naszej parafii.

Pod koniec sierpnia udajemy się na Diecezjalną Pielgrzymkę Ministrantów na Górę św. Anny, gdzie poznajemy historie naszych Patronów, bierzemy udział w różnych zawodach sportowych lub intelektualnych, np. w Olimpiadzie o Wiedzy Ministranckiej. Podczas tego spotkania ustanawiani są również nowi ceremoniarze, czyli lektorzy, którzy pomagają przy organizacji Nabożeństw.

Co roku także, w Wielki Czwartek podcza Mszy św. Krzyżma ks. Biskup wręcza zasłużonym ministrantom wyróżnienie za gorliwą służbę.

Opiekunem LSO jest ks. Przemysław Kaziszyn, zaś w skład Zarządu wchodzą:  Michał Samson (przewodniczący)