Franciszkanie

Kompleks klasztorny pochodzi z XVII i XVIII w., natomiast historia samego kościoła i pobytu Franciszkanów sięga 1264 r., kiedy to z Czech do miasta sprowadzeni zostali przez Władysława Opolczyka. Aż do II połowy XVII w. klasztor tutejszy należał do czesko-polskiej prowincji; później dopiero włączono go do prowincji austriackiej.

Kompleks klasztorny pochodzi z XVII i XVIII w., natomiast historia samego kościoła i pobytu Franciszkanów sięga 1264 r., kiedy to z Czech do miasta sprowadzeni zostali przez Władysława Opolczyka.

Aż do II połowy XVII w. klasztor tutejszy należał do czesko-polskiej prowincji; później dopiero włączono go do prowincji austriackiej.

W 1428 r. za panowania Bolka V, kościół i klasztor zostały zniszczone przez husytów, a mnisi zostali wypędzeni do Bytomia i Koźla. Powrócili ok.1480 r. i odbudowali budynki. W okresie reformacji, w 1565 r., część zakonników przeszła na protestantyzm, a pozostałych wypędzono. Budynek klasztorny sprzedano szlacheckiej rodzinie Schweinochów, kościół zaś oddano w użytkowanie gminie ewangelickiej. Dopiero w 1620 r. Jerzy III Oppersdorf odkupił klasztor oraz majątki i przekazał je Franciszkanom. 

W czasie wielce niesprzyjającym, bo w okresie wojny trzydziestoletniej, hrabia Jerzy III podejmuje dalszą rozbudowę kościoła i klasztoru: dobudowa wieży, budowa Domku Loretańskiego, budowa kaplicy św. Antoniego. W 1765 r. pożar miasta dotknął również ten kompleks. W 1811 r. po kasacji, ostatni zakonnicy opuścili klasztor. W opuszczonych budynkach w latach 1818-1872 mieściło się seminarium nauczycielskie. Później budynki sprzedano rodzinie Oppersdofów. Po ostatniej wojnie światowej Franciszkanie powrócili do Głogówka. Udostępniono im jedno skrzydło klasztoru, pozostałą część zwrócono w latach osiemdziesiątych.

Dzisiaj wraz z klasztorem mieści się tutaj dom formacyjny zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych - Prenowicjat.

Zobacz stronę Sanktuarium Matki Bożej Lorretańskiej w Głogówku