Podsumowanie roku 2017

Najważniejsze dane statystyczne życia religijnego naszej parafii. Księga chrztów 61 wpisów, o 10 więcej niż w roku poprzednim, ale podobnie jak dwa i trzy lata wcześniej. Natomiast przed ćwierćwieczem chrzczonych było w naszej parafii 81 dzieci. Do księgi zmarłych wpisaliśmy 55 osób, o 8 mniej niż w roku 2016. 25 kobiet i 30 mężczyzn. Dla przykładu 25 lat temu pogrzebów w Głogówku było jeszcze mniej, bo 50. Pośród zmarłych najstarszy parafianin miał 87 lat, a najmłodszy 25.

Czytaj więcej Podsumowanie roku 2017

Czuwanie adwentowe

22 grudnia nasza młodzież, zachęcona słowami samego Pana Jezusa, spędziła wieczór na adwentowym czuwaniu. Spotkanie rozpoczęło się od uroczystego wniesienia oraz adoracji diecezjalnego krzyża młodzieży opolskiej. Następnie zebrani wysłuchali interesującej konferencji o. Krzysztofa Gzella OSB z Biskupowa. Ojciec podjął temat trudnej sztuki czekania i oczekiwania na rzeczy ważne w ludzkim życiu. Słowa te miały związek z czasem adwentu i jego chrześcijańskim wymiarem. Po konferencji młodzież zgromadzona w kościele poświęciła czas na osobistą adorację Najświętszego Sakramentu i spowiedź.

Czytaj więcej Czuwanie adwentowe

Przygotowania do Świąt

W kościele budujemy w krypcie betlejkę, w szkołach jasełka, przy konfesjonałach kolejki do sakramentu pojednania, tak upływają ostatnie dni przed Bożym Narodzeniem. W tym roku najkrótszych rorat jeszcze czwarta niedziela adwentu i wieczorem wejście w tajemnicę Bożego wcielenia. Wszystko to po to, byśmy się wewnętrznie odmienili.

Święto Marianek

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny jest świętem patronackim Dzieci Maryi. Taka wspólnota działa w naszej parafii. Podczas uroczystej Eucharystii w szeregi marianek zostały przyjęte Zuzanna Imiołek i Katrin Heinrich. Pozostałe Marianki odnowiły przyrzeczenie. Na zakończenie dziewczęta ze swoją opiekunką p. Agnieszką Popielą oraz rodzicami, siostrami elżbietankami i kapłanami spotkali się przy stole biesiadnym.

6 grudnia w Głogówku odpust

W tym jednym dniu zamiast do kościoła parafialnego wielu wiernych z Głogówka i okolicy przybywa do małego kościółka przy ul. Piastowskiej. Na wszystkich sześciu nabozeństwa kosciół był wypłeniony po brzegi. Słowo Boże podczas mszy głosił przeor z Mochowa o. Jan Tuburczy. Kaznodzieja przypomniał o wielkiej wartości czynienia dobra, którego nadrzdnym celem jest zbawienie.

50 lat szkoły

Szkoła Podstawowa nr 1 w Głogówku funkcjonuje już 50 lat w nowym budynku przy ul. Jana Pawła II. W ramach obchodów gościliśmy w kościele parafialnym o godz. 900 ks. bpa Pawła Stobrawę i społeczność szkolną. W czasie rozważania ks. Biskup w nawiązaniu do prefacji ze słowami: Nasze hymny pochwalne niczego Tobie nie dodają, ale się przyczyniają do naszego zbawienia, wskazał, że obchodzenie jubileuszy i świąt jest nam potrzebne dla osobistego uświęcenia. Po Eucharystii goście zwiedzali szkołę i następnie uczestniczyli w uroczystej akademii.

Peregrynacja Matki Bożej

Obraz Trzykroć Przedziwnej Matki i Zwycięskiej Królowej z Szensztatu peregrynuje po krajach Europy od roku 2009. Dziś przewędrował do naszej Parafii. W naszej wspólnocie już od ponad roku cztery kopie obrazu nawiedzają rodziny. Nawiedzenie Matki Bożej Królowej Nowej Ewangelizacji Europy jest ważnym wydarzeniem dla tych, którzy każdego miesiąca przyjmują Ją w małych pielgrzymujących obrazach. Rodziny szensztackie uczestniczył w wieczornej Eucharystii i rpowadzonym przez siebie nabożeństwie maryjnym.

Turniej halowej piłki nożnej ministrantów

Turniej halowej piłki nożnej ministrantów dekanatu głogóweckiego.  Rywalizacja odbywała się w trzech kategoriach wiekowych: szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych i gimnazjów. Reprezentanci  parafii pw. św. Bartłomieja w Głogówku zajęli we wszystkich kategoriach II miejsce, a Jakub Gruchman otrzymał zaszczytny tytuł najlepszego piłkarza turnieju! Przebieg zawodów i wspaniała, sportowa rywalizacja pokazały, że ministranci potrafią nie tylko wzorowo pełnić służbę przy ołtarzu, ale także przyjmować właściwe, godne postawy w każdej sytuacji życiowej.

Świeto muzyków kościelnych

W wigilię wspomnienia św. Cecylii muzycy kościelni naszej parafii spotkali się na wspólnej modlitwie. Głogóweccy artyści rozpoczęli świętowanie od uroczystej Eucharystii z udziałem chóru parafialnego „Loreto” i chóru mniejszości niemieckiej „Glogovia”, scholi dziecięcej „AMDG” i scholi „ŚDM” oraz orkiestry dętej Glogovia Bras. Następnie uczestnicy udali się do Chaty Kmicica na poczęstunek i długie biesiadne rozmowy. Tak wielkie bogactwo zespołów muzycznych i ogromne zaangażowanie organistów stwarza przestrzeń liturgiczną.

Złóż ofiarę i wspieraj Parafię

Dotacja na rzecz
Proszę wybrać kwotę dotacji

Regulamin

Regulamin
9-2