Parafialna Rada Duszpasterska

Radni z urzędu i wskazani przez ks. proboszcza:
1. ks. Paweł Chlipała, wikariusz, katecheta
2. ks. Tadeusz Komorek, wikariusz, katecheta
3. o. Paweł Solecki, gwardian OFM Conv. i rektor kościoła pw. św. Franciszka
4. s. Wincencja Krajczyk, przełożona Sióstr Elżbietanek
5. p. Edmund Kania (przewodniczący rady Fundacji Glogovia)
6. p. Marcin Imiołek (organista)
7. p. Beata Tworzydło (katechetka)
8. p. Kamil Adamus
9. p. Damian Barnert
10. p. Klaudiusz Janik
11. p. Szymon Kochan
12. p. Agnieszka Popiela

Kandydaci na radnych wskazani przez parafian:
13. p. Fabian Wróbel z Głogowca
14. p. Andrzej Szała z Głogówka (miasto)
15. p. Piotr Mika z Nowych Kotkowic
16. p. Waldemar Kurspiot z Oraczy
17. p. Alfred Morawiec z Winiar
18. p. Piotr Samson z Helbergu