Tradycyjna procesja na Glinianą Górkę 2022

W drugą niedzielę maja wyruszyliśmy na tradycyjną procesję do kościółka na Glinianej Górce, która swoją genezą sięga roku 1629. W miejscu dzisiejszej niewielkiej świątyni w czasach wojen religijnych doszło do pojednania protestanckich i katolickich mieszkańców Głogówka. Obecny kościół stał się symbolem pojednania i miejscem pielgrzymek upamiętniających to wydarzenie. Podczas drogi ku górze pojednania towarzyszyła nam modlitwa Litanią Loretańską i wspólny śpiew pieśni maryjnych na przemian z  przygrywką orkiestry parafialnej. W procesji wzięły udział poczty sztandarowe oraz młodzież w strojach ludowych, niosąca obrazy Matki Boskiej Łaskawej i św. Rocha. Głównym punktem procesji była uroczysta Msza święta, której przewodniczył ks. proboszcz Rzyszard Kinder. Pielgrzymkę zakończyliśmy błogosławieństewm w kościele parafialnym.

Majówka w plenerze

Na Olszynce

3 maja zebraliśmy się na wspólnej modlitwie przy kapliczce Matki Bożej na Olszynce. Odśpiewaliśmy pieśni na cześć naszej Matki, a także Litanię do Matki Boga i Ludzi. Była nas bardzo liczna grupa, ludzi starszych i dzieci, młodzież przygotowująca się do matury czy niedawno bierzmowani. Wielu przyszło pieszo, niektórzy na rowerach, nieliczni samochodami. Wiosenny klimat, śpiew ptaków i piękna pogoda pomogły w przeżywaniu radości spotkania na wspólnej modlitwie

Bierzmowanie 2022

Radością Zmartwychwstania i mocą Ducha Świętego, 28 i 29 kwietnia podzielił się z nami i naszą młodzieżą ks. bp Rudolf Pierskała, który w tych dniach w kościele św. Bartłomieja Ap. udzielił sakramentu bierzmowania, czyli wtajemniczenia chrześcijańskiego stu osiemdziesięciu młodym. Biskup zachęcał młodzież do korzystania z Darów Ducha Świętego i by dzięki temu nieśli pokój, podnosili się z każdego upadku i ciągle nakierowywali swoje życie na Pana. Tego i my Wam życzymy! Wzrastajcie ubogaceni darami Mądrości, Rozumu, Rady, Męstwa, Umiejętności, Pobożności i Bojaźni Bożej

Procesja z modlitwą o blogosławieństwo w pracy i o urodzaje

Procesja z modlitwą o urodzaju i błogosławieństwo w pracy.
Św. Marek Ewangelista (25 kwietnia) - początkowo i także obecnie procesji błagalnej tego dnia (Dies Rogationum) nie wiązano z kultem św. Marka (pierwotnie czczono go pod innymi datami). W Rzymie od V/VI w. w dniu 25 kwietnia urządzano specjalną procesję błagalną, w czasie której modlono się o uro-
dzaje i ochronę upraw, zwłaszcza winnic.

URODZINY

We wtorek 26 kwietnia urodziny naszego Księdza Proboszcza Ryszarda.

Z tej okazji życzymy świętości, błogosławieństwa Bożego oraz spełnienia marzeń!

Wszystkich parafian zapraszamy na wspólną Eucharystię o godzinie 18:30, by powierzać Księdza Proboszcza Dobremu Bogu, Matce Najświętszej oraz św. Wojciechowi.

STO LAT PROBOSZCZU!!!

26 kwietnia; 18:30 Eucharystia dziękczynna  z okazji urodzin Księdza Proboszcza.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy

Bierz i czytaj

 W Niedzielę Palmową do grona lektorów dołączyli kolejni ministranci z naszego dekanatu. Po kilkutygodniowym kursie prowadzonym przez naszych duszpasterzy wraz z świeckimi nauczycielami w czasie uroczystej liturgii ks. dziekan Ryszard Kinder mianował dziewiętnastu nowych lektorów, w tym siedmiu z naszej parafii. Lektor odczytuje lekcje z Pisma Świętego (z wyjątkiem Ewangelii); może przy braku diakona czy kantora zapowiadać wezwania modlitwy powszechnej, a także wykonać psalm responsoryjny. W czasie procesji na wejście, gdy nie ma diakona, może także wnieść księgę Ewangelii (Ewangeliarz).

Triduum Paschalne

Tradycyjna Procesja Mężczyzn w Głogówku w Wielki Piatek o godz. 17.30. Początek na Rynku.

Spowiedź