Plan Duszpasterski 2018

ROK PAŃSKI 2018 W PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA W GŁOGÓWKU
Kalendarium duszpasterskie

TERMINY STAŁE

Msze św. w niedziele o godz. 7.00, 8.30 niemiecka, 10.00, 11.30 i 16.00
Msze św. w dni powszednie o godz. 6.30 i 18.30 -
Msza św. szkolna czwartek o godz. 16.30 (16.00 spowiedź)
Msza św. dla młodzieży piątek o godz. 19.30
Okazja do spowiedzi w dni powszednie 30 minut przed nabożeństwami, a w niedziele 15 minut przed
Udzielanie chrztu Wigilia Paschalna, a także każdego miesiąca podczas sumy o godz. 11.30 w pierwszą niedzielę i w sobotę wieczorem przed trzecią niedzielą
Nauka przedchrzcielna w sobotę przed I niedzielą miesiąca o godz. 16.00
Msza św. za roczne dzieci II niedziela miesiąca o godz. 11.30
Msza św. w intencji powołań kapłańskich i zakonnych oraz LSO – I czwartek miesiąca
Adoracja Najświętszego Sakramentu (w intencji powołań) I czwartek miesiąca po wieczornej Mszy św.
Msza św. dla czcicieli NSPJ I piątek miesiąca o godz. 9.00
Odwiedziny chorych I piątek i I sobota miesiąca od godz. 8.00
Nabożeństwo do NMP po rannej Mszy św. w I sobotę miesiąca
Msza św. w intencji małżeństw i rodzin 25. dnia każdego miesiąca
Nauki przedmałżeńskie 3, 10, 17 i 24 marca oraz 6, 13, 22 i 27 października
(4 katechezy w sobotę o godz. 16.00 oraz trzy spotkania indywi-dualne w poradni)
25-27 maja w formie weekendu (w piątek od godziny 17.00, cała sobota, w niedzielę od rana do godz. 14.00, po uprzednim zapisaniu 406 92 05)
Nabożeństwa fatimskie każdego 13. dnia miesiąca przez cały rok godz. 19.00 (pół godziny wcześniej adoracja Najświętszego Sakra-mentu i okazja do sakramentu pokuty)
Roraty w adwencie o godz. 17.00

STYCZEŃ
Msze św. kolędowe o godz. 6.30 w intencji odwiedzanych rodzin
6 Kolędnicy misyjni (godz. 14.00 – 18.00)
7 Koncert chóru parafialnego Loreto, chóru Glogovia i orkiestry dętej (godz. 17.00)
14 Koncert kolęd Dzieci Małemu Jezusowi (godz. 17.00)
21 Festiwal kolęd orkiestry dętej z Krapkowic (godz. 17.00)

LUTY
11 – 13 Nabożeństwo czterdziestogodzinne
14 Środa popielcowa
14 – 18 REKOLEKCJE PARAFIALNE. Prowadzi ks. dr Zbigniew Grochowski, biblista
16 Czuwanie dla młodzieży (godz. 20.00)
Droga krzyżowa dla dzieci w piątki (godz. 16.30)
Droga krzyżowa dla dorosłych i młodzieży w piątki (godz. 18.00)
Gorzkie żale w niedziele (godz. 15.00)

MARZEC
16 Ekstremalna Droga Krzyżowa (godz. 18.30)
19 Msza św. w intencji rzemieślników i mężczyzn i Bractwa św. Józefa (godz. 18.30)
23 Droga Krzyżowa Ulicami Miasta (godz. 19.00)
25 Msza św. w intencji kobiet o okazji uroczystości Zwiastowania NMP (godz. 10.00)
25 Niedziela Palmowa
28 Msza Krzyżma w Katedrze (Pielgrzymka ministrantów i marianek, godz. 9.30)
28 Msza Wieczerzy Pańskiej (godz. 18.30)
30 Wielkopiątkowa procesja Mężczyzn (godz. 17.30)
30 Liturgia Męki Pańskiej (po procesji i Drodze Krzyżowej około godz. 18.30)
31 MSZA WIGILII PASCHALNEJ (godz. 20.00)

KWIECIEŃ
1 UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – Rezurekcja (godz. 6.00)
25 Świętego Marka, procesja błagalna o urodzaje (godz. 6.00)
29 Procesja wokół kościoła z relikwiami św. Kandydy (godz. 10.00)
29 Rocznica Pierwszej Komunii Świętej (godz. 11.30)

MAJ
Nabożeństwa majowe przed wieczorną Mszą św. (godz. 18.00)
1 Nabożeństwo przy kapliczce na ul. Kąpielowej – Helberg (godz. 15.00)
1 pielgrzymka Bractwa św. Józefa i rodzin do Jemielnicy
3 Msza św. w intencji Ojczyzny (godz. 10.00)
3 Nabożeństwo przy kapliczce w Olszynce (godz. 15.00)
4 Msza św. ku czci św. Floriana w intencji parafian z Winiar (godz. 9.00)
4 Msza św. ku czci św. Floriana w intencji parafian z Nowych Kotkowic (godz. 16.30)
5 Święcenia diakonatu w Opolu naszego kleryka Radosława Radziwonia
6 Msza św. ku czci św. Floriana w intencji strażaków (godz. 11.30)
7 – 9 Dni Krzyżowe z procesjami błagalnymi
10 Msza św. w intencji rolników z Winiar (godz. 6.30)
10 Msza św. w intencji rolników z Oraczy (godz. 9.00)
10 Msza św. w intencji parafian z Nowych Kotkowic (godz. 16.30)
10 Msza św. w intencji rolników z Głogowca (godz. 18.30)
10 Nabożeństwo przy kaplicy na Oraczach (w j. niemieckim, godz. 16.00)
13 Procesja na Glinianą Górkę (godz. 8.30)
13 Nabożeństwo przy kapliczce w Nowych Kotkowicach (godz. 15.00)
15 Bierzmowanie młodzieży klas trzecich gimnazjalnych (godz. 18.30)
20 Zesłanie Ducha Świętego
20 Pierwsza Komunia Święta (godz. 10.00)
26 Msza św. w intencji Matek (godz. 8.30)
27 Nabożeństwo przy kaplicy Dalnej w Głogowcu (godz. 15.00)
25 – 27 Wieczory dla Zakochanych – kurs przedmałżeński
31 Boże Ciało z procesją (godz. 8.30)
31 Biesiada Parafialna (od godz. 14.00)

CZERWIEC
18 Pielgrzymka młodzieży na Górę św. Anny (godz. 6.00)
22 Msza św. na zakończenie Roku Szkolnego (godz. 8.00)
24 pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców na Górze św. Anny
25 Msza św. na cmentarzu o dobre urodzaje dla Parafian z Oraczy (godz.6.00), proce-sja
25 Msza św. o urodzaje dla mieszkańców Głogowca przy kapliczce (godz. 16.30)

LIPIEC
1 pielgrzymka dzieci na Górze św. Anny
Pielgrzymka do Fatimy (12 i 13 lipca w Fatimie)
16 - 21 Święto Młodzieży na Górze św. Anny
29 Msza św. intencji kierowców i poświęcenie pojazdów (godz. 11.30)

SIERPIEŃ
2 Odpust Porcjunkuli w kościele klasztornym
17-19 Odpust ku czci Wniebowzięcia NMP na Górze św. Anny
13-18 Opolska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę
15 Msza św. w intencji Parafian na Glinianej Górce (godz. 10.00)
23 Diecezjalna adoracja Najświętszego Sakramentu
24 i 25 Odwiedziny chorych przed odpustem
24 Msza św. w intencji chorych parafian i okazja do spowiedzi (godz. 9.00)
26 ODPUST PARAFIALNY KU CZCI ŚW. BARTŁOMIEJA (suma o godz. 11.30)
27 Msza św. za zmarłych Parafian na cmentarzu (godz. 18.30)

WRZESIEŃ
3 Rozpoczęcie Roku Szkolnego (Msza św. o godz. 8.00)
14 Odpust kościoła Podwyższenia Krzyża św. na cmentarzu (godz. 18.30)
21 Czuwanie młodzieży ku czci św. Stanisława (godz. 19.30).
23 Dożynki parafialne – Winiary (godz. 10.00)
30 Kiermasz – Rocznica poświęcenia kościoła parafialnego (godz. 11.30)

PAŹDZIERNIK
Nabożeństwa Różańcowe o godz. 18.00
4 Odpust św. Franciszka w kościele klasztornym
7 Msza św. w intencji Róż Różańcowych (godz. 16.00)
8 Msza św. na cmentarzu za zmarłych parafian z Nowych Kotkowic (godz. 9.00)
14 Dzień Papieski
14 Msza św. w i intencji nauczycieli i katechetów (godz. 10.00)
21 Msza św. w intencji Służby Zdrowia (godz. 11.30)

LISTOPAD
1 Msza św. za zmarłych i procesja na cmentarzu (godz. 14.00)
1 Medytacja na cmentarzu prowadzona przez młodzież (godz. 18.30)
2 Msza św. na cmentarzu wojskowym w języku niemieckim (godz. 16.30)
od 2 Różaniec za zmarłych zalecanych i wypominanych (18.00)
5 Msza św. na cmentarzu z proc. za ++ parafian z Winiar (godz. 9.00)
11 Msza św. w intencji Ojczyzny (godz. 11.30)
12 Msza św. na cmentarzu z proc. za ++ parafian z Oraczy (godz. 9.00)
19 Msza św. na cmentarzu za ++ parafian z Głogowca (godz. 9.00)
22 Msza św. w intencji muzyków kościelnych ku czci św. Cecylii (godz. 18.30)

GRUDZIEŃ

od 3 Roraty o godz. 17.00 (kazanie roratnie także podczas rannej Mszy św. o godz. 6.30)
6 ODPUST w kościele św. Mikołaja (godz. 7.00, 8.30, 10.00, 15.30, 17.00 i 18.30)
8 Msza św. w intencji Dzieci Maryi godz. 17.00
10 ODPUST ku czci Matki Boskiej Loretańskiej w kościele klasztornym
21 Adwentowe czuwanie młodzieży (godz. 19.30)
25 UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA
27 Msza św. i spotkanie w salce byłych ministrantów i lektorów (godz. 18.30)
28 Błogosławieństwo dzieci ku czci Świętych Młodzianków (godz. 10.00)
od 27 Odwiedziny duszpasterskie, o 6.30 Msza św. w intencji odwiedzanych rodzin
31 Uroczyste Zakończenie Starego Roku (godz. 16.00)

Światowe Dni Młodzieży w Panamie od 15 do 30 stycznia 2019