Plan Duszpasterski 2019

ROK PAŃSKI 2019 W PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA W GŁOGÓWKU
Kalendarium duszpasterskie

TERMINY STAŁE

Msze św. w niedziele o godz. 7.00, 8.30 niemiecka, 10.00, 11.30 i 16.00
Wigilia Dnia Pańskiego
 
sobota o godz. 16.30 nowość
Nieszpory niedzielne
o godz. 15.00
Nabożeństwa w dni powszednie
o godz. 1800 i w soboty o godz. 1600

Msze św. w dni powszednie o godz. 6.30 i 18.30
Msza św. szkolna czwartek o godz. 16.30 (16.00 spowiedź)
Msza św. dla młodzieży piątek o godz. 19.30
Okazja do spowiedzi w dni powszednie 30 minut przed nabożeństwami, a w niedziele 15 minut przed
Udzielanie chrztu Wigilia Paschalna, a także każdego miesiąca podczas sumy o godz. 11.30 w pierwszą niedzielę i w sobotę wieczorem przed trzecią niedzielą o godz. 16.30
Nauka przedchrzcielna w sobotę przed I niedzielą miesiąca o godz. 15.15
Msza św. za roczne dzieci II niedziela miesiąca o godz. 11.30
Msza św. w intencji powołań kapłańskich i zakonnych oraz LSO – I czwartek miesiąca
Adoracja Najświętszego Sakramentu (w intencji powołań) I czwartek miesiąca po wieczornej Mszy św.
Msza św. dla czcicieli NSPJ I piątek miesiąca o godz. 9.00
Odwiedziny chorych I piątek i I sobota miesiąca od godz. 8.00
Nabożeństwo do NMP po rannej Mszy św. w I sobotę miesiąca o godz. 6. 00 różaniec po Eucharystii adoracja
Msza św. w intencji małżeństw i rodzin 25. dnia każdego miesiąca
Nauki przedmałżeńskie 2, 9, 16 i 23 marca oraz 5, 12, 21 i 26 października
(4 katechezy w sobotę o godz. 16.00 oraz trzy spotkania indywidualne w poradni)
24-26 maja w formie weekendu (w piątek od godziny 17.00, cała sobota, w niedzielę od rana do godz. 14.00, po uprzednim zapisaniu 406 92 05)
Nabożeństwa fatimskie każdego 13. dnia miesiąca przez cały rok godz. 19.00 (pół godziny wcześniej adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do sakramentu pokuty)
Roraty w adwencie
dla dzieci i młodzieży
o godz. 17.00
o godz. 800 w soboty
dla dorosłych
o godz. 6.30 od poniedziałku do soboty     
 

STYCZEŃ
6 Kolędnicy misyjni (godz. 14.00 – 18.00)
13 Podsumowanie kolędy
22 – 27 Światowe Dni Młodzieży w Panamie

LUTY
11 Światowy Dzień Chorego (godz. 9.00)

MARZEC
3 – 5 Nabożeństwo Czterdziestogodzinne
6 Środa Popielcowa – początek Wielkiego Postu
Droga krzyżowa dla dzieci w piątki (g. 16.30)
Droga krzyżowa dla dorosłych i młodzieży w piątki (g. 18.00)
Gorzkie żale w niedziele (godz. 15.00)
19 Msza św. w intencji rzemieślników i mężczyzn oraz Bractwa św. Józefa (godz. 18.30)
25 Msza św. w intencji kobiet z okazji uroczystości Zwiastowania NMP (godz. 18.30)

KWIECIEŃ
5 Ekstremalna Droga Krzyżowa (g. 18.30)
12 Droga Krzyżowa Ulicami Miasta (g. 19.00)
14 Niedziela Palmowa
18 Msza Krzyżma w Katedrze (Pielgrzymka ministrantów i marianek, godz. 9.30)
18 Msza Wieczerzy Pańskiej (godz. 18.30)
19 Procesja Mężczyzn (godz. 17.30)
19 Liturgia Męki Pańskiej (około godz. 18.30)
20 MSZA WIGILII PASCHALNEJ (godz. 20.00)
21 UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – Rezurekcja (godz. 6.00)
25 Świętego Marka, procesja błagalna o uro-dzaje (godz. 6.00)
28 Rocznica I Komunii Świętej (godz. 11.30)
29 Bierzmowanie młodzieży klas trzecich gimnazjalnych (godz. 18.30)
30 Pielgrzymka młodzieży do Jemielnicy

MAJ
Nabożeństwa majowe przed wieczorną Mszą świętą (godz. 18.00)

1 Nabożeństwo przy kapliczce na Helberg (godz. 15.00)
1 pielgrzymka Bractwa i rodzin do Jemielnicy
3 Msza św. w intencji Ojczyzny (godz. 9.00)
3 Nabożeństwo na Olszynce (godz. 15.00)
4 Msza św. ku czci św. Floriana
Winiary (godz. 9.00)
Nowe Kotkowice (godz. 16.30)
5 Msza św. ku czci św. Floriana w intencji strażaków (godz. 11.30)
5 – 12 ŚWIĘTE MISJE PARAFIALNE

w kościele parafialnym i klasztornym
12 Procesja na Glinianą Górkę (godz. 8.30) i zakończenie Świętych Misji
12 Nabożeństwo w N. Kotkowicach (g. 15.00)
19 Pierwsza Komunia Święta (godz. 10.00)
26 Procesja z relikwiami św. Kandydy (10.00)
26 Msza św. w intencji Matek (godz. 10.00)
26 Nabożeństwo przy kaplicy Dalnej w Głogowcu (godz. 15.00)
27 – 29 Dni Krzyżowe z procesjami błagalnymi
30 Tradycyjne Wniebowstąpienie Pańskie
Msza za Winiary (godz. 6.30)
Msza św. za Oracze (godz. 9.00)
Msza św. za N. Kotkowice (godz. 16.30)
Msza św. za Głogowiec (godz. 18.30)
30 Nabożeństwo przy kaplicy na Oraczach (w j. niemieckim, godz. 16.00)
24 – 26 Wieczory dla Zakochanych – kurs przedmałżeński

CZERWIEC
8 Święcenia Kapłańskie w kościele seminaryjnym
9 Msza Prymicyjna ks. Radosława Radziwonia
w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
17 Pielgrzymka na Górę św. Anny (g. 6.00)
20 Boże Ciało z procesją (godz. 8.30)
20 Biesiada Parafialna (od godz. 14.00)
21 Msza św. na zakończenie Roku (g. 8.00)
24 Msza św. na cmentarzu o dobre urodzaje dla Parafian z Oraczy (godz. 6.00), procesja
24 Msza św. o urodzaje dla mieszkańców Głogowca przy kapliczce (godz. 16.30)

LIPIEC
15 - 20 Święto Młodzieży na Górze św. Anny
28 Poświęcenie pojazdów (godz. 11.30)

SIERPIEŃ
2 Odpust Porcjunkuli w kościele klasztornym

16-18 Obchody kalwaryjskie ku czci Wniebowzięcia NMP na Górze św. Anny
12-17 XLII Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę
15 Msza św. w intencji Parafian na Glinianej Górce (godz. 10.00)
23 Diecezjalna adoracja Najśw. Sakramentu
23 i 24 Odwiedziny chorych przed odpustem
24 Msza św. w intencji chorych parafian i okazja do spowiedzi (godz. 9.00)
25 ODPUST PARAFIALNY ku czci św. Bartłomieja Ap. – suma o godz. 11.30
26 Msza św. za zmarłych Parafian na cmentarzu (godz. 18.30)

WRZESIEŃ
2 Rozpoczęcie Roku Szkolnego (godz. 8.00)

14 Odpust kościoła Podwyższenia Krzyża św. na cmentarzu (godz. 18.30)

20 Czuwanie młodzieży ku czci św. Stanisława (godz. 19.30).

22 Dożynki parafialne – Winiary (g. 10.00)
28 Tygodniowa Pielgrzymka na Maltę

PAŹDZIERNIK
Nabożeństwa Różańcowe o godz. 18.00
4 Odpust św. Franciszka w k-le klasztornym

6 KIERMASZ Rocznica poświęcenia kościoła parafialnego (godz. 10.00)
13 Dzień Papieski
13 Msza św. w intencji nauczycieli i katechetów z Okazji Dnia Nauczyciela (godz. 10.00)
14 Msza św. na cmentarzu za zmarłych parafian z Nowych Kotkowic (godz. 9.00)
20 Msza św. w int. Służby Zdrowia (g. 11.30)

LISTOPAD
1 Msza św. za zmarłych i procesja na cmentarzu (godz. 14.00)
1 Medytacja na cmentarzu prowadzona przez młodzież (godz. 18.30)
2 Msza św. na cmentarzu wojskowym w języku niemieckim (godz. 16.30)
od 2 Różaniec za zmarłych zalecanych i wypominanych (18.00)
4 Msza św. na cmentarzu z procesją za ++ parafian z Winiar (godz. 9.00)
11 Msza św. na cmentarzu z proc. za ++ parafian z Oraczy (godz. 9.00)
11 Msza św. w intencji Ojczyzny (g. 11.30)
18 Msza św. na cmentarzu za ++ parafian z Głogowca (godz. 9.00)
22 Msza św. w intencji muzyków kościelnych ku czci św. Cecylii (godz. 18.30)

GRUDZIEŃ
od 2 Roraty o godz. 17.00 (kazanie roratnie także podczas rannej Mszy św. o godz. 6.30)

6 ODPUST w kościele św. Mikołaja (godz. 7.00, 8.30, 10.00, 15.30, 17.00 i 18.30)
8 Msza św. w intencji Dzieci Maryi g. 16.00
10 ODPUST ku czci Matki Boskiej Loretańskiej w kościele klasztornym

20 Adwentowe czuwanie młodzieży g. 19.00
25 UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA
27 Msza św. i spotkanie w salce byłych ministrantów i lektorów (godz. 18.30) ·
28 Błogosławieństwo dzieci ku czci Świętych Młodzianków (godz. 10.00)
od 27 odwiedziny duszpasterskie w mieszkaniach, a o godz. 6.30 Msza św. w intencji odwiedzanych rodzin
31 Uroczyste Zakończenie Starego Roku (godz. 16.00)