Plan Duszpasterski 2023

ROK PAŃSKI 2023 W PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA W GŁOGÓWKU
Kalendarium duszpasterskie

TERMINY STAŁE

Msze św. w niedziele o godz. 7.00, 8.30 niem., 9.05 Rzepce, 10.00, 11.30 i 16.00
Wigilia Dnia Pańskiego 
sobota o godz. 16.30
Nieszpory niedzielne
o godz. 15.00
Nabożeństwa w dni powszednie
o godz. 1800 i w soboty o godz. 1600
Msze św. w dni powszednie o godz. 6.30 i 18.30, 17.30 Rzepce sobota 16.30
Msza św. szkolna czwartek o godz. 16.30 (16.00 spowiedź) pt 17.30
Msza św. dla młodzieży piątek o godz. 19.30
Okazja do spowiedzi w dni powszednie 30 minut przed nabożeństwami, a w niedziele 15 minut przed
Udzielanie chrztu Wigilia Paschalna, a także każdego miesiąca podczas sumy o godz. 11.30 w pierwszą niedzielę i w sobotę wieczorem przed trzecią niedzielą o godz. 16.30
Nauka przedchrzcielna w sobotę przed I niedzielą miesiąca o godz. 15.15
Msza św. za roczne dzieci II niedziela miesiąca o godz. 11.30
Msza św. w intencji powołań kapłańskich i zakonnych oraz LSO – I czwartek miesiąca
Adoracja Najświętszego Sakramentu (w intencji powołań) I czwartek miesiąca po wieczornej Mszy św.
Msza św. dla czcicieli NSPJ I piątek miesiąca o godz. 9.00
Odwiedziny chorych I piątek i I sobota miesiąca od godz. 8.00
Nabożeństwo do NMP po rannej Mszy św. w I sobotę miesiąca o godz. 6. 00 różaniec po Eucharystii adoracja
Msza św. w intencji małżeństw i rodzin 25. dnia każdego miesiąca
Nauki przedmałżeńskie 4, 11, 18 i 25 marca oraz 7, 14, 21 i 28 października
(4 katechezy w sobotę o godz. 18.00 oraz trzy spotkania indywidualne w poradni)
26-28 maja w formie weekendu (w piątek od godziny 17.00, cała sobota, w niedzielę od rana do godz. 14.00, po uprzednim zapisaniu 406 92 05)
Nabożeństwa fatimskie każdego 13. dnia miesiąca przez cały rok godz. 19.00 (pół godziny wcześniej adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do sakramentu pokuty)
Roraty w adwencie
dla dzieci i młodzieży
o godz. 17.00
o godz. 800 w soboty
dla dorosłych
o godz. 6.30 od poniedziałku do soboty   
   

 

STYCZEŃ

Msze św. kolędowe o godz. 6.30 w intencji odwiedzanych rodzin

5 czwartek Kolędowanie na farskim podwórzu i żywa szopka (godz. 17.00 – 21.00)

6 Kolędnicy misyjni (godz. 14.00 – 18.00)

29 Koncert kolęd naszych zespołów parafialnych (godz. 17.00)

 

LUTY

13 – 22 Pielgrzymka do Ziemi Świętej

19 – 21 Nabożeństwo czterdziestogodzinne

22 Środa popielcowa

 

MARZEC

1 – 5 REKOLEKCJE PARAFIALNE. Prowadzi ks. dr Paweł Brudek KUL

3 Czuwanie dla młodzieży (godz. 20.00)

Droga krzyżowa dla dzieci w piątki (godz. 16.30)

Dogra krzyżowa Rzepce (godz. 17.00)

Droga krzyżowa dla dorosłych i młodzieży w piątki (godz. 18.00)

Gorzkie żale w niedziele (godz. 15.00)

19 Msza św. w intencji rzemieślników i mężczyzn i Bractwa św. Józefa (godz. 10.00)

25 Msza św. w intencji kobiet o okazji uroczystości Zwiastowania NMP (godz. 18.30)

24 Ekstremalna Droga Krzyżowa (godz. 18.30)

31 Droga Krzyżowa Ulicami Miasta (godz. 19.00)

 

KWIECIEŃ

2 Niedziela Palmowa (także procesja w Rzepcach)

6 Msza Krzyżma w Katedrze (Pielgrzymka ministrantów i marianek, godz. 9.30)

6 Msza Wieczerzy Pańskiej (godz. 18.30)

7 Wielkopiątkowa procesja Mężczyzn (godz. 17.30)

7 Liturgia Męki Pańskiej (po procesji i Drodze Krzyżowej około godz. 18.30)

8 MSZA WIGILII PASCHALNEJ (godz. 20.00) Rzepce 22.30

9 UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – Rezurekcja (godz. 6.00)

25 Świętego Marka, procesja błagalna o urodzaje (godz. 6.00) Rzepce 17.00

30 Procesja wokół kościoła z relikwiami św. Kandydy (godz. 10.00)

30 Rocznica Pierwszej Komunii Świętej (godz. 11.30) Głogówek + Rzepce

 

MAJ

Nabożeństwa majowe przed wieczorną Mszą św. (godz. 18.00) Rzepce 17.00

1 Nabożeństwo przy kapliczce na ul. Kąpielowej – Helberg (godz. 15.00)

3 Msza św. w intencji Ojczyzny (godz. 10.00)

3 Nabożeństwo przy kapliczce w Olszynce (godz. 15.00)

4 Msza św. ku czci św. Floriana w intencji parafian z Winiar (godz. 9.00)

4 Msza św. ku czci św. Floriana w intencji parafian z Nowych Kotkowic (godz. 16.30)

4 Bierzmowanie młodzieży (godz. 16.00)

6 Msza św. ku czci św. Floriana w intencji strażaków z Rzepiec (godz. 14.00)

7 Msza św. ku czci św. Floriana w intencji strażaków (godz. 11.30)

14 Procesja na Glinianą Górkę (godz. 8.30)

14 Pierwsza Komunia Święta (godz. 10.45) Rzepcze

15 – 17 Dni Krzyżowe z procesjami błagalnymi (6.00)

Rzepcze wtorek 17.00, Msza gromadzka

18 Msza św. w intencji rolników z Winiar (godz. 6.30)

18 Msza św. w intencji rolników z Oraczy (godz. 9.00)

18 Msza św. w intencji rolników z Nowych Kotkowic (godz. 16.30)

18 Msza św. w intencji rolników z Głogowca (godz. 18.30)

18 Nabożeństwo przy kaplicy na Oraczach (w j. niemieckim, godz. 16.00)

21 Pierwsza Komunia Święta (godz. 10.00) Głogówek

21 Nabożeństwo przy kapliczce w Nowych Kotkowicach (godz. 15.00)

28 Nabożeństwo przy kaplicy Dalnej w Głogowcu (godz. 15.00)

26 Msza św. w intencji Matek (godz. 18.30) Rzepce (godz. 17.30)

26 – 28 Wieczory dla Zakochanych – kurs przedmałżeński

28 Zesłanie Ducha Świętego

 

CZERWIEC

8 Boże Ciało z procesją (godz. 8.30)

8 Biesiada Parafialna (od godz. 14.00)

19 Pielgrzymka młodzieży na Górę św. Anny (godz. 6.00)

23 Msza św. na zakończenie Roku Szkolnego (godz. 8.00)

24 Msza św. na cmentarzu o dobre urodzaje dla Parafian z Oraczy (godz.6.00), procesja

26 świętych Jana i Pawła (ipse die) 9.00 Msza w Rzepcu i 15.00 nieszpory przy kaplicy (z Najświętszym Sakramentem)

24 Msza św. o urodzaje dla mieszkańców Głogowca przy kapliczce (godz. 16.30)

25 pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców na Górze św. Anny

 

LIPIEC

2 pielgrzymka dzieci na Górze św. Anny

3 – 9 Festiwal życia

22 Wyjazd na ŚDM do Lizbony

23 Odpust ku czci św. Jakuba w Rzepcach 11.00

23 Poświęcenie pojazdów w Głogówku

30 Poświęcenie pojazdów w Rzepcu

 

SIERPIEŃ

2 Odpust Porcjunkuli w kościele klasztornym

12-13 Odpust ku czci Wniebowzięcia NMP na Górze św. Anny

14-19 Opolska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

15 Msza św. w intencji Parafian na Glinianej Górce (godz. 10.00)

23 Diecezjalna adoracja Najświętszego Sakramentu

24 Msza św. w intencji chorych parafian i okazja do spowiedzi (godz. 9.00)

25 i 26 Odwiedziny chorych przed odpustem

27 ODPUST PARAFIALNY KU CZCI ŚW. BARTŁOMIEJA (suma o godz. 11.30)

28 Msza św. za zmarłych Parafian na cmentarzu (godz. 18.30)

 

WRZESIEŃ

1 Rozpoczęcie Roku Szkolnego (Msza św. o godz. 8.00)

14 Odpust kościoła Podwyższenia Krzyża św. na cmentarzu (godz. 18.30)

15 Czuwanie młodzieży ku czci św. Stanisława (godz. 19.30).

24 Dożynki w Głogówku – Winiary? (godz. 10.00)

 

PAŹDZIERNIK

Nabożeństwa Różańcowe o godz. 18.00      Rzepce 17.00

1 Kiermasz – Rocznica poświęcenia kościoła parafialnego (godz. 10.00)

1 Dożynki w kościele filialnym – (godz. 9.00)

2 Msza św. na cmentarzu za zmarłych parafian z Nowych Kotkowic (godz. 9.00)

4 Odpust św. Franciszka w kościele klasztornym

7 Msza św. w intencji Róż Różańcowych (godz. 6.30) Rzepce 18.00

9 Msza św. na cmentarzu za ++ parafian z Głogowca (godz. 9.00)

15 Dzień Papieski

15 Msza św. w i intencji nauczycieli i katechetów (godz. 10.00)

16 Msza św. na cmentarzu z proc. za ++ parafian z Oraczy (godz. 9.00)

22 Msza św. w intencji Służby Zdrowia (godz. 11.30)

23 Msza św. na cmentarzu z proc. za ++ parafian z Oraczy (godz. 9.00)

29 Kiermasz – Rocznica poświęcenia kościoła filialnego (godz. 9.05) 15.00 różaniec

 

LISTOPAD

1 Msza św. za zmarłych i procesja na cmentarzu parafialnym (godz. 14.00)

1 Nabożeństwo z procesją w kościele filialnym w Rzepcu (godz. 14.00)

1 Medytacja na cmentarzu prowadzona przez młodzież (godz. 18.30)

2 Msza św. na cmentarzu wojskowym w języku niemieckim (godz. 16.30)

od 2 Różaniec za zmarłych zalecanych i wypominanych (18.00)

11 Msza św. w intencji Ojczyzny (godz. 11.30)

19 Msza św. w intencji muzyków kościelnych ku czci św. Cecylii (godz. 16.00)

 

GRUDZIEŃ

od 4 Roraty w Głogówku o godz. 17.00, w Rzepce o godz. 18.00

6 ODPUST w kościele św. Mikołaja (godz. 7.00, 8.30, 10.00, 16.00, 17.00 i 18.30)

8 Msza św. w intencji Dzieci Maryi godz. 17.00

10 ODPUST ku czci Matki Boskiej Loretańskiej w kościele klasztornym

22 Adwentowe czuwanie młodzieży (godz. 19.00)

25 Pasterka BOŻE NARODZENIE: 21.00 w j., niem., 22.30 filia, 24.00 parafia

28 Błogosławieństwo dzieci ku czci Świętych Młodzianków filia 9.00, parafia 10.00

28 Msza św. i spotkanie byłych ministrantów i szafarzy (godz. 18.30)

od 28 Odwiedziny duszpasterskie, o 6.30 Msza św. w intencji odwiedzanych rodzin

31 Uroczyste Zakończenie Starego Roku (I Nieszpory + msza godz. 15.00) NIEDZIELA Rzepce 9.05