Plan Duszpasterski 2020

ROK PAŃSKI 2020 W PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA W GŁOGÓWKU
Kalendarium duszpasterskie

TERMINY STAŁE

Msze św. w niedziele o godz. 7.00, 8.30 niemiecka, 10.00, 11.30 i 16.00
Wigilia Dnia Pańskiego
 
sobota o godz. 16.30
Nieszpory niedzielne
o godz. 15.00
Nabożeństwa w dni powszednie
o godz. 1800 i w soboty o godz. 1600

Msze św. w dni powszednie o godz. 6.30 i 18.30
Msza św. szkolna czwartek o godz. 16.30 (16.00 spowiedź)
Msza św. dla młodzieży piątek o godz. 19.30
Okazja do spowiedzi w dni powszednie 30 minut przed nabożeństwami, a w niedziele 15 minut przed
Udzielanie chrztu Wigilia Paschalna, a także każdego miesiąca podczas sumy o godz. 11.30 w pierwszą niedzielę i w sobotę wieczorem przed trzecią niedzielą o godz. 16.30
Nauka przedchrzcielna w sobotę przed I niedzielą miesiąca o godz. 15.15
Msza św. za roczne dzieci II niedziela miesiąca o godz. 11.30
Msza św. w intencji powołań kapłańskich i zakonnych oraz LSO – I czwartek miesiąca
Adoracja Najświętszego Sakramentu (w intencji powołań) I czwartek miesiąca po wieczornej Mszy św.
Msza św. dla czcicieli NSPJ I piątek miesiąca o godz. 9.00
Odwiedziny chorych I piątek i I sobota miesiąca od godz. 8.00
Nabożeństwo do NMP po rannej Mszy św. w I sobotę miesiąca o godz. 6. 00 różaniec po Eucharystii adoracja
Msza św. w intencji małżeństw i rodzin 25. dnia każdego miesiąca
Nauki przedmałżeńskie 7, 14, 21 i 28 marca oraz 3, 10, 17 i 24 października
(4 katechezy w sobotę o godz. 18.00 oraz trzy spotkania indywidualne w poradni)
25-27 maja w formie weekendu (w piątek od godziny 17.00, cała sobota, w niedzielę od rana do godz. 14.00, po uprzednim zapisaniu 406 92 05)
Nabożeństwa fatimskie każdego 13. dnia miesiąca przez cały rok godz. 19.00 (pół godziny wcześniej adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do sakramentu pokuty)
Roraty w adwencie
dla dzieci i młodzieży
o godz. 17.00
o godz. 800 w soboty
dla dorosłych
o godz. 6.30 od poniedziałku do soboty     
 

STYCZEŃ
Msze św. kolędowe o godz. 6.30 w intencji odwiedzanych rodzin
5 Kolędowanie na farskim podwórzu i żywa szopka (godz. 15.00 – 19.00)
6 Kolędnicy misyjni (godz. 14.00 – 18.00)
26 Koncert kolęd naszych zespołów parafialnych (godz. 17.00)
 

LUTY
23 – 26 Nabożeństwo czterdziestogodzinne
26 Środa popielcowa
26 – 29 REKOLEKCJE PARAFIALNE. Prowadzi o. Jozue Szymański, franciszkanin
28 Czuwanie dla młodzieży (godz. 20.00)

MARZEC
Droga krzyżowa dla dzieci w piątki (godz. 16.30)
Droga krzyżowa dla dorosłych i młodzieży w piątki (godz. 18.00)
Gorzkie żale w niedziele (godz. 15.00)
19 Msza św. w intencji rzemieślników i mężczyzn i Bractwa św. Józefa (godz. 18.30)
25 Msza św. w intencji kobiet o okazji uroczystości Zwiastowania NMP (godz. 18.30)
27 Ekstremalna Droga Krzyżowa (godz. 18.30)

KWIECIEŃ
3 Droga Krzyżowa Ulicami Miasta (godz. 19.00)
5 Niedziela Palmowa
9 Msza Krzyżma w Katedrze (Pielgrzymka ministrantów i marianek, godz. 9.30)
9 Msza Wieczerzy Pańskiej (godz. 18.30)
10 Wielkopiątkowa procesja Mężczyzn (godz. 17.30)
10 Liturgia Męki Pańskiej (po procesji i Drodze Krzyżowej około godz. 18.30)
11 MSZA WIGILII PASCHALNEJ (godz. 20.00)
12 UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – Rezurekcja (godz. 6.00)
25 Świętego Marka, procesja błagalna o urodzaje (godz. 6.00)
26 Rocznica Pierwszej Komunii Świętej (godz. 11.30)

MAJ
Nabożeństwa majowe przed wieczorną Mszą św. (godz. 18.00)
1 Nabożeństwo przy kapliczce na ul. Kąpielowej – Helberg (godz. 15.00)
3 Procesja wokół kościoła z relikwiami św. Kandydy (godz. 10.00)
3 Msza św. w intencji Ojczyzny (godz. 10.00)
3 Nabożeństwo przy kapliczce w Olszynce (godz. 15.00)
4 Msza św. ku czci św. Floriana w intencji parafian z Winiar (godz. 9.00)
4 Msza św. ku czci św. Floriana w intencji parafian z Nowych Kotkowic (godz. 16.30)
9 Msza św. ku czci św. Floriana w intencji strażaków (godz. 11.00)
10 Procesja na Glinianą Górkę (godz. 8.30)
12 Bierzmowanie młodzieży (godz. 18.30)
17 Pierwsza Komunia Święta (godz. 10.00)
17 Nabożeństwo przy kapliczce w Nowych Kotkowicach (godz. 15.00)
18 – 20 Dni Krzyżowe z procesjami błagalnymi
21 Msza św. w intencji rolników z Winiar (godz. 6.30)
21 Msza św. w intencji rolników z Oraczy (godz. 9.00)
21 Msza św. w intencji parafian z Nowych Kotkowic (godz. 16.30)
21 Msza św. w intencji rolników z Głogowca (godz. 18.30)
21 Nabożeństwo przy kaplicy na Oraczach (w j. niemieckim, godz. 16.00)
22 – 30 Pielgrzymka do Medjugorie
24 Nabożeństwo przy kaplicy Dalnej w Głogowcu (godz. 15.00)
26 Msza św. w intencji Matek (godz. 8.30)
29 – 31 Wieczory dla Zakochanych – kurs przedmałżeński
31 Zesłanie Ducha Świętego

CZERWIEC
6 Spotkanie Młodych w Lednicy
11 Boże Ciało z procesją (godz. 8.30)
11 Biesiada Parafialna (od godz. 14.00)
22 Pielgrzymka młodzieży na Górę św. Anny (godz. 6.00)
24 Msza św. na cmentarzu o dobre urodzaje dla Parafian z Oraczy (godz.6.00), procesja
24 Msza św. o urodzaje dla mieszkańców Głogowca przy kapliczce (godz. 16.30)
26 Msza św. na zakończenie Roku Szkolnego (godz. 8.00)
28 pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców na Górze św. Anny

LIPIEC
Pielgrzymka do sanktuariów Krajów Nadbałtyckich (31.06 – 7.07)
5 pielgrzymka dzieci na Górze św. Anny
20 - 24 Święto Młodzieży na Górze św. Anny
26 Msza św. intencji kierowców i poświęcenie pojazdów (godz. 11.30)

SIERPIEŃ
2 Odpust Porcjunkuli w kościele klasztornym
14-16 Odpust ku czci Wniebowzięcia NMP na Górze św. Anny
17-22 Opolska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę
15 Msza św. w intencji Parafian na Glinianej Górce (godz. 10.00)
23 Diecezjalna adoracja Najświętszego Sakramentu
24 Msza św. w intencji chorych parafian i okazja do spowiedzi (godz. 9.00)
28 i 29 Odwiedziny chorych przed odpustem
30 ODPUST PARAFIALNY KU CZCI ŚW. BARTŁOMIEJA (suma o godz. 11.30)
31 Msza św. za zmarłych Parafian na cmentarzu (godz. 18.30

WRZESIEŃ
1 Rozpoczęcie Roku Szkolnego (Msza św. o godz. 8.00)
14 Odpust kościoła Podwyższenia Krzyża św. na cmentarzu (godz. 18.30)
18 Czuwanie młodzieży ku czci św. Stanisława (godz. 19.30).
27 Dożynki parafialne – Oracze (godz. 10.00)

PAŹDZIERNIK
Nabożeństwa Różańcowe o godz. 18.00
4 KIERMASZ Rocznica poświęcenia kościoła parafialnego (godz. 10.00)
4 Odpust św. Franciszka w kościele klasztornym
7 Msza św. w intencji Róż Różańcowych (godz. 18.30)
11 Dzień Papieski
11 Msza św. w i intencji nauczycieli i katechetów (godz. 10.00)
12 Msza św. na cmentarzu za zmarłych parafian z Nowych Kotkowic (godz. 9.00)
18 Msza św. w intencji Służby Zdrowia (godz. 10.00)

LISTOPAD
1 Msza św. za zmarłych i procesja na cmentarzu (godz. 14.00)
1 Medytacja na cmentarzu prowadzona przez młodzież (godz. 18.30)
2 Msza św. na cmentarzu wojskowym w języku niemieckim (godz. 16.30)
od 2 Różaniec za zmarłych zalecanych i wypominanych (18.00)
9 Msza św. na cmentarzu z proc. za ++ parafian z Winiar (godz. 9.00)
11 Msza św. w intencji Ojczyzny (godz. 11.30)
16 Msza św. na cmentarzu z proc. za ++ parafian z Oraczy (godz. 9.00)
22 Msza św. w intencji muzyków kościelnych ku czci św. Cecylii (godz. 10.00)
23 Msza św. na cmentarzu za ++ parafian z Głogowca (godz. 9.00)

GRUDZIEŃ
od 3 Roraty o godz. 17.00 (kazanie roratnie także podczas rannej Mszy św. o godz. 6.30)
7 ODPUST w kościele św. Mikołaja (godz. 7.00, 8.30, 10.00, 16.00, 17.00 i 18.30)
8 Msza św. w intencji Dzieci Maryi godz. 17.00
10 ODPUST ku czci Matki Boskiej Loretańskiej w kościele klasztornym
18 Adwentowe czuwanie młodzieży (godz. 19.30)
25 UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA
28 Błogosławieństwo dzieci ku czci Świętych Młodzianków (godz. 10.00)
28 Msza św. i spotkanie byłych ministrantów i szafarzy (godz. 18.30)
od 28 Odwiedziny duszpasterskie, o 6.30 Msza św. w intencji odwiedzanych rodzin
31 Uroczyste Zakończenie Starego Roku (godz. 16.00)