Elżbietanki

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety zostało założone 27 września 1842 roku przez Służebnicę Bożą Marię Merkert, Franciszkę Werner, Klarę Wolf i Matyldę Merkert. Charyzmatem tegoż zgromadzenia jest życie według rad ewangelicznych i służba Bogu w osobach ubogich, chorych, starszych, zwłaszcza w ich własnych domach. Na wzór św. Elżbiety Węgierskiej siostry pragną dawać świadectwo gotowości pragną dawać świadectwo gotowości udzielania wszystkim tych darów, jakimi obdarzył je Bóg.


Placówka Sióstr Elżbietanek w miasteczku Głogówku powstała w roku 1896. Jej założycielem jest ówczesny Ks. Proboszcz Aleksander Tatzel. Wprawdzie w parafii pracowały od wielu lat Siostry Boromeuszki (prowadziły szpital (przy ul. Konopnickiej i sierociniec (budynek szkoły przy ul Kościuszki), ale życzeniem ks. Proboszcza było, by siostry zakonne opiekowały się chorymi i starcami w ich własnych mieszkaniach, jak również dziećmi rodziców pracujących. W tym zamiarze został wybudowany dom klasztorny przy obecnej ul. Powstańców Śl. Dnia 10 września 1896 roku przybyły pierwsze trzy siostry. Ks. Proboszcz wprowadził je w sposób uroczysty w posługę w parafii i przy tej okazji dokonał poświęcenia klasztoru św. Józefa (dziś budynek Przedszkola nr 4). W styczniu 1897 roku urządzono przedszkole, a później dzienny żłobek dla dzieci, których rodzice pracowali. 

Z czasem liczba sióstr się powiększyła do siedmiu, co było spowodowane coraz większą liczbą chorych potrzebujących opieki. W latach I wojny światowej siostry pomagały przy pielęgnacji rannych, a w okresie kolejnej wojny podjęły posługę o charakterze pomocy społecznej. Również wspomagały uciekinierów, którzy szukając schronienia tutaj znajdowali ciepłe posiłki i nocleg. Na przełomie lat 1949/50 przedszkole sióstr przy ul Powstańców zostało upaństwowione i obsadzone świecką kadrą. Siostrom jedynie pozostawiono udzielanie lekcji religii. 

3 maja 1954 roku siostry przymusowo wysiedlono do obozu pracy w Gostyniu Wielkopolskim. Po powrocie z obozu (w listopadzie 1957 r.) siostry mogły wprowadzić się do domu zakonnego, ale otrzymały tylko mieszkanie z malutką kapliczką. Ta radość nie trwała jednak długo. 9 sierpnia 1965 roku nastąpiła całkowita eksmisja. Dom zabrano przemocą, a siostry otrzymały dzięki uprzejmości proboszcza mieszkanie zastępcze przy ul. Kościelnej 8, gdzie do dzisiejszego dnia zamieszkują. Budynek przedszkola siostry odzyskały na początku lat dziewiedziesiątych, który obecnie bez żadnego czynszu użyczają Gminie.

W parafii pełnią posługę w śród chorych i starszych odwiedzając ich w ich własnych mieszkaniach, spiesząc z pomocą oraz z dobrym słowem, którego są spragnieni. Siostry również pomagają w działalności parafialnej przez katechizację, pracę w zakrystii, a także będąc nadzwyczajnymi szafarkami Komunii.


Obecnie w placówce posługują:
s. Wincencja Krajczyk - zakrystianka i przełozona domu
s. Dominika Polak - emerytka
s. Marcina Szlachta - emerytka

Adres: 48-250 Głogówek, ul.Kościelna 8,
klasztor  +48 77 437 31 14
zakrystia +48 77 887 91 35