Grupa modlitewna

Grupa ta powstała bardzo niedawno, chociaż swoje korzenie ma w innej wspólnocie z bogatymi tradycjami. Celem tej grupy jest przede wszystkim modlitwa. Wypowiadane dziękczynienia i prośby, przeproszenie i uwielbienie przeplatane śpiewem stanowią trzon każdego spotkania. Grupa ta pragnie w taki sposób służyć całej parafii "omadlając" intencje własne i polecane pamięci. W czasie spotkania jest także chwila zatrzymania się nad Słowem Bożym i dzielenia się Nim. Grupa na razie mało liczna. Spotkania odbywają się w każdy poniedziałek po wieczornej Mszy św. Spotkaniom przewodniczy ks. wikariusz.