Chrzest

Obrzęd chrztu polega na zanurzeniu kandydata w wodzie lub polaniu wodą jego głowy z równoczesnym wezwaniem Trójcy Świętej, to znaczy Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Skutek chrztu lub łaski chrzcielnej jest bardzo bogatą rzeczywistością. Obejmuje ona: odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych, narodzenie do nowego życia, przez które człowiek staje się przybranym synem Ojca, członkiem Chrystusa, świątynią Ducha Świętego. Przez fakt przyjęcia tego sakramentu ochrzczony jest włączony do Kościoła, Ciała Chrystusa, i staje się uczestnikiem kapłaństwa Chrystusa.

Od najdawniejszych czasów chrzest jest udzielany dzieciom, ponieważ jest łaską i darem Bożym, które nie zakładają ludzkich zasług. Wejście w życie chrześcijańskie daje dostęp do prawdziwej wolności. Jeśli chodzi o dzieci zmarłe bez chrztu, to liturgia Kościoła zachęca nas do ufności w miłosierdzie Boże i do modlitwy.

W razie konieczności każda osoba może udzielić chrztu, pod warunkiem że ma intencję uczynienia tego, co czyni Kościół, i poleje wodę głowę kandydata, mówiąc: "JA CIEBIE CHRZCZĘ W IMIĘ OJCA I SYNA, I DUCHA ŚWIĘTEGO".

Przy chrzcie są obecni również chrzestni, którzy wyznają razem z rodzicami wiarę Kościoła, w której to dziecko otrzymuje chrzest, a po chrzcie mają wspierać rodziców w staraniu o to, by dziecko doszło do wyznawania wiary i wyrażało ją życiem.

Rodzicem chrzestnym może być ten, kto:

1. jest wystarczająco dojrzały do pełnienia tego zadania (ukończył 16 lat);
2. przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i z zadaniem, jakie ma pełnić;
3. należy do Kościoła katolickiego i prawo nie zabrania mu pełnienia zadań chrzestnego. Zapisując w kancelarii dziecko do chrztu, należy przedstawić następujące dane i dokumenty:
Akt urodzenia dziecka
Zaświadczenia z parafii zamieszkania chrzestnych (Proboszcz parafii zamieszkania chrzestnego potwierdza zdolność kandydata do pełnienia funkcji chrzestnego lub chrzestnej. Nie chodzi tu o zaświadczenie o chrzcie lub bierzmowaniu, ale powierdznie, ze wskazana osoba może zostać chrzestnym).
Dane personalne rodziców dziecka.
Dane personalne chrzestnych oraz miejsce zamieszkania
Ponadto: Rodzice i rodzice chrzestni uczestniczą w katechezie przedchrzcielnej (w sobotę przed pierwszą niedzelą miesiąca o godz. 15.15)
Chrzestni i rodzice mają przed chrztem dziecka przystąpić do spowiedzi.
Na chrzest przynoszą świecę i białą szatkę.

Zgodnie z tradycją Kościoła najważniejszym terminem udzielania sakramentu chrztu jest Wigilia Paschalna (Wielka Sobota). Ponadto w naszej parafii chrztu świętego zgodnie z zaleceniem Instrukcji Biskupa Opolskiego udzielamy w sposób uroczysty podczas Eucharystii: w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 11.30 i
w sobotę przed trzecią niedzielą miesiąca o godz. 16.30. Termin ewentualnej innej niedzieli należy wcześniej ustalić z proboszczem (np. druga lub czwarta niedziela o godz. 10.00 lub 16.00).