Wspólnota Różańca Rodzinnego

Wspólnota Różańca Rodzinnego istnieje w Głogówku od lutego 1997 r. Członkowie wspólnoty modlą się w swoich rodzinach codziennie odmawiając jedną część różańca w takich samych intencjach, które są zmieniane co miesiąc. Spotykają się razem każdego 25 dnia miesiąca. Wieczór ten obejmuje modlitwę różańcową w kościele za małżeństwa i rodziny, Mszę św. sprawowaną w tej intencji. Spotkanie formacyjne odbywa się w salce również raz w miesiącu, ale w innym terminie.

Wspólnota pragnie wprowadzać w życie orędzia Matki Bożej z Medjugorje, szuka silniejszej więzi z Bogiem w sakramentach świętych. Większą uwagę przywiązuje do modlitwy i troski o budowanie relacji małżeńskich i rodzinnych, o to, by dawać w parafii świadectwo życia chrześcijańskiego.

To grupa, która chce obudzić ducha modlitwy w rodzinie i modlić się za rodziny.