Święto Marianek

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny jest świętem patronackim Dzieci Maryi. Taka wspólnota działa w naszej parafii. Podczas uroczystej Eucharystii w szeregi marianek zostały przyjęte Zuzanna Imiołek i Katrin Heinrich. Pozostałe Marianki odnowiły przyrzeczenie. Na zakończenie dziewczęta ze swoją opiekunką p. Agnieszką Popielą oraz rodzicami, siostrami elżbietankami i kapłanami spotkali się przy stole biesiadnym.