Podsumowanie roku 2017

Najważniejsze dane statystyczne życia religijnego naszej parafii. Księga chrztów 61 wpisów, o 10 więcej niż w roku poprzednim, ale podobnie jak dwa i trzy lata wcześniej. Natomiast przed ćwierćwieczem chrzczonych było w naszej parafii 81 dzieci. Do księgi zmarłych wpisaliśmy 55 osób, o 8 mniej niż w roku 2016. 25 kobiet i 30 mężczyzn. Dla przykładu 25 lat temu pogrzebów w Głogówku było jeszcze mniej, bo 50. Pośród zmarłych najstarszy parafianin miał 87 lat, a najmłodszy 25.

Najstarsza parafianka przeżyła lat 95, a najmłodsza kobieta 46. Średni wiek wg tegorocznej statystyki dla kobiet to niemalże niezmienne 80 lat, a dla mężczyzn tylko 72. W Księdze I Komunii św. w mijającym roku zapisaliśmy 67 dzieci, o 23 więcej niż przed rokiem, ale ta zwyżka związana jest z poprzednią reformą szkolnictwa, kiedy poszły też do szkoły częściowo sześciolatki. W październiku we wszystkich kościołach odbyło się liczenie wiernych. Frekwencja w naszych kościołach jest podobna jak minionych latach. (około 47% mieszkających było na niedzielnej Eucharystii). Na Mszach św. sprawowanych w kościele parafialnym, św. Krzyża, i św. Mikołaja rozdzieliliśmy ponad 81 tys. Komunii św. w ZOL-u około 9 tys. Nasi szafarze Komunii: Siostry zakonne i świeccy panowie w ciągu roku zanoszą około 1500 razy Komunię św., z tego sama tylko nasza siostra seniorka Dominika ponad tysiąc razy w tym roku zaniosła do domu Pana Jezusa. Kapłani w ramach odwiedzin pierwszopiątkowych i przedświątecznych ponad 600. Sakrament bierzmowania w tym roku przyjęło 35 naszych młodych parafian [o 9 mniej].  W księdze małżeństw odnotowaliśmy 23 pary. Rok temu było ich 27, a 25. lat temu było ich 36.Namaszczenie chorych w kościele parafialnym, ZOL-u i w domach parafian przyjęło 495 osób [o 2 mniej niż przed rokiem].