Przygotowania do Świąt

W kościele budujemy w krypcie betlejkę, w szkołach jasełka, przy konfesjonałach kolejki do sakramentu pojednania, tak upływają ostatnie dni przed Bożym Narodzeniem. W tym roku najkrótszych rorat jeszcze czwarta niedziela adwentu i wieczorem wejście w tajemnicę Bożego wcielenia. Wszystko to po to, byśmy się wewnętrznie odmienili.