Biały Tydzień

W dniu 22 maja 2017 Mszą Świętą o godzinie 9.00 dzieci pierwszokomunijne rozpoczęły świętowanie tzw. Białego Tygodnia, czyli okresu siedmiu dni przypadających tuż po uroczystości pełnego uczestniczenia w Eucharystii. „Wychowanie to przykład i miłość, więcej nic” - sentencja ta stanowiła wyraz wdzięczności oraz uznania dla katechetów, nauczycieli oraz wychowawców, czyli osób, które umożliwiły w życiu małego człowieka zrozumienie istoty nauki Chrystusa. W kazaniu na ten dzień ksiądz proboszcz Ryszard Kinder przypomniał o znaczeniu słów: „ przepraszam”, „ dziękuję” , „ proszę”, dzień dobry”, Szczęść Boże” w relacjach międzyludzkich. Po zakończonej Eucharystii wszyscy zebrani mieli okazję zwiedzić podziemia kościoła parafialnego. Rodzice przygotowali dla wychowawców, katechetów oraz swoich dzieci uroczysty poczęstunek.
nadesłał Jakub K.

Pierwsza Komunia 2017

21 maja 2017 roku, po dwuletnim okresie przygotowawczym, 68 dzieci z naszej parafii po raz pierwszy w pełni uczestniczyło w Eucharystii. Pociechom towarzyszyli rodzice, chrzestni, członkowie oraz przyjaciele rodzin. Homilię w czasie uroczystej Mszy Św. wygłosił główny celebrans - ks. proboszcz Ryszard Kinder, który przypomniał zebranym o znaczeniu wierności przykazaniom, stanowiącym wyraz miłości człowieka do Boga i Stwórcy do świata. Doskonałą egzemplifikację kazania stanowiła dekoracja przygotowana przez rodziców dzieci pierwszokomunijnych, nawiązująca do Dekalogu i układu zawartych w nim treści. Przed błogosławieństwem końcowym uroczystej Eucharystii dzieci przystępujące po raz pierwszy do Stołu Pańskiego dziękowały Panu Jezusowi za obecność i miłość, rodzicom za dar i przykład życia, kapłanom oraz siostrom zakonnym za pomoc w animowaniu i realizowaniu działań, związanych z przygotowaniem się do pełnego udziału w Eucharystii.
nadesłał Jakub K.

Recital dyplomowy Julianny Petzuch

W sobotę 20 maja 2017 roku w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach o godzinie 16:30 odbył się recital dyplomowy wieńczący studia licencjackie naszej organistki Julianny Petzuch. Wraz z ks. Proboszczem i kilkoma przyjaciółmi z naszej parafialnej scholii Światło dla Młodych miałam zaszczyt uczestniczyć w tym wydarzeniu. Julianna zagrała dwa utwory jednego z najwybitniejszych artystów w dziejach muzyki, wielkiego kompozytora Jana Sebastiana Bacha, Preludium Gerharda Streckea oraz dwa utwory niemieckiego kompozytora, dyrygenta, pianisty i organisty Maxa Regera. Na zakończenie wysłuchaliśmy piękną Sonatę d - moll francuskiego organisty i kompozytora Aleksandrea Guilmanta. Dziękujemy Juliannie za wspaniały recital, życzymy dalszych sukcesów i czekamy z niecierpliwością na kolejne równie wspaniałe występy organowe.

Tradycyjna Procesja 2017

W drugą niedzielę maja wyruszyliśmy na tradycyjną procesję do kościółka Matki Bożej Wspomożenia Wiernych na Glinianej Górce. Na pielgrzymim szlaku towarzyszyła nam modlitwa różańcowa, Litania Loretańska oraz wspólny śpiew pieśni maryjnych. W procesji wzięły udział poczty sztandarowe oraz młodzież w strojach ludowych niosąca obrazy, między innymi obraz Matki Boskiej Łaskawej i św. Rocha. Głównym punktem procesji była uroczysta Msza święta, której przewodniczył ks. proboszcz Ryszard Kinder. Tego dnia z racji Niedzieli Pastoralnej Słowo Boże głosił ks. dk. Amadeusz Pełka z Wyższe Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu. Pielgrzymkę zakończyliśmy odśpiewaniem Te Deum laudamus w kościele parafialnym jak przewidywał dokument dotyczący procesji, zatwierdzony i podpisany przez cesarza Ferdynanda II Habsburga 8 grudnia 1629 r.

Niezasłużony dar!

Z początkiem maja (11.05.2017) w naszej parafii odbyła się uroczystość bierzmowania, którego udzielił ks. bp. Rudolf Pierskała. Zjechali się do nas młodzi wraz ze swoimi rodzinami oraz duszpasterzami z parafii naszego dekanatu, by wspólnie przeżyć tę uroczystość i przede wszystkim otrzymać pełnię darów Ducha Świętego. Do sakramentu bierzmowania przystąpiła młodzież z parafii: Kierpień, Kórnica, Biedrzychowice, Mochów, Rozkochów oraz Głogówek.Nowością było wydarzenie błogosławieństwa rodziców jeszcze przed mszą świętą. To był ważny moment kiedy rodzice, którzy około szesnaście lat wcześniej przynieśli swoje dzieci do chrztu teraz im towarzyszą na dalszej drodze chrześcijańskiego życia. Ta chwila była bardzo wzruszająca dla wszystkich uczestników.Tego dnia w naszej parafii przystąpiło do bierzmowania 76. młodych członków Kościoła.
Bp. Rudolf w energicznym kazaniu mówił o symbolach sakramentu bierzmowania, ale również zachęcał do rozwoju darów które otrzymują w tym sakramencie. Niech Duch Święty prowadzi młodzież i wszystkich, którzy otrzymali sakrament bierzmowania, a jego owoce: miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, uprzejmość napełniają nasze serca, nasze wspólnoty i cały Kościół.
nadesłał ks. Tadeusz

Św. Kandyda i św. Florian

Zgodnie z tradycją w dzisiejszą niedzielę podczas Eucharystii o godz. 10.00 odbyła się uroczysta procesja z relikwiami św. Kandydy, patronki naszego miasta. Z racji wspomnienia św. Floriana spotkali się na modlitwie także ochotnicy strażacy z Gminy Głogówek oraz ich przełożeni. Rozważania prowadzone przez siostry służebniczki z Leśnicy podczas nabożeństw tylko pozornie odbiegały od tematu służby strażaka. Mówiąc bowiem o powołaniu do życia zakonnego, dotknęły tak ważnej sprawy jak posłuszeństwo, dyspozycyjność i służba, które także w pracy strażaka są nieodzowne.

Poświęcenie kaplicy w Chudobie

ks. dr Joachim Kobienia, sekretarz opolskiego biskupa, w obecności ks. dziekana Józefa Niedzieli poświęcił kaplicę ku czci Matki Boskiej Loretańskiej. Miejscowość Chudoba należy do Parafii Kórnica, jednak w związku z bliskim sąsiedztwem z Głogówkiem, wierni obu tych parafii przyczynili się do zakończenia dzieła i byli także na pierwszym nabożeństwie majowym. Mieszkańcy Chudoby planują gromadzić się w kapicy na nabożeństwach w maju i październiku. Historyczna sygnaturka zawierzona na ukończonej budowli będzie informowała o ważniejszych wydarzeniach i zapraszała na modlitwę.

Rezurkacja 2017

Tradycyjnie o godz. 6:00 rozpoczęliśmy procesję z Chrystusem Eucharystycznym wokół kościoła, obwieszczając światu Dobrą Nowinę o Zmartwychwstaniu Jezusa. W procesji obok hostii w monstrancji niesiony był krzyż ozdobiony na tę okazję czerwoną stułą która, jest znakiem zwycięstwa Chrystusa nad szatanem i śmiercią. Na czele procesji niesiona była również figurka Jezusa Zmartwychwstałego oraz Paschał symbolizujący Chrystusa, Światłość świata. Po zakończonej procesji rezurekcyjnej, wdzięczni Bogu za łaskę Życia odśpiewaliśmy "Te Deum laudamus

Wigila Paschalna

Wigilia Paschalna jest już świętowaniem zmartwychwstania Chrystusa. Składa się z czterech części, z których każda odwołuje się do innego symbolu nowego życia – światła, słowa, wody i uczty. Liturgię rozpoczął przed kościołem ks Joachim od poświęcenia ognia oraz paschału – świecy symbolizującej Zmartwychwstałego. Następnie wniósł procesyjnie zapalony Paschał do ciemnego kościoła z trzykrotnym śpiewem "Światło Chrystusa" Później ks. Tadeusz odśpiewał orędzie paschalne- "Exultet" mające na celu wychwalenie Chrystusa przynoszącego światło.
W dalszej części miała miejsce poszerzona Liturgia Słowa, na zakończenie której rozbrzmiało uroczyste "Gloria" oraz śpiew Alleluja. Ewangelia według św. Łukasza oznajmiła, że Jezus zmartwychwstał, a grób pozostał pusty!
Kolejnym istotnym elementem jest Liturgia Chrzcielna, kiedy to Celebrans poświęcił wodę. Pierwotny Kościół udzielał sakramentu chrztu tylko w czasie Wigilii Paschalnej. Nawiązując do tradycji Kościoła dwoje naszych małych parafian przyjęło tej nocy sakrament chrztu. Na zakończenie tej części, przy zapalonych świecach - odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne. Dopełnieniem tej najbardziej rozbudowanej Liturgii roku jest Liturgia Eucharystyczna, podczas której Zmartwychwstały Chrystus przychodzi do wiernych w Eucharystycznym Chlebie.

Wielki Piątek

Charakter tego dnia jest w Kościele szczególny. Jest to jedyny dzień w roku, w którym nie odprawia się mszy świętej, by podkreślić, że dla chrześcijan jest to dzień modlitwy i zadumy. Na znak żałoby nie dzwonią dzwony i nie grają organy. Podczas liturgii zamiast dzwonków używa się kołatek. O godzinie 15:00 w naszym kościele została odmówiona koronka do Miłosierdzia Bożego. O 17:30 mężczyźni zgromadzeni na Rynku Procesji Mężczyzn na cmentarz, niosąc figurę Chrystusa upadłego pod krzyżem. Procesji przewodniczył oraz Słowo Boże wygłosił ks. bp Rudolf Pierskała. Poddasza kazania wskazywał rolę mężczyzn podczas Drogi Krzyżowej Chrystusa. Po procesji w kościele odbyła się liturgia Męki Pańskiej, której szczytem było odsłonięcie oraz adoracja krzyża. Po liturgii Eucharystyczny Chrystus został przeniesiony do Bożego Grobu.

Złóż ofiarę i wspieraj Parafię

Dotacja na rzecz
Proszę wybrać kwotę dotacji

Regulamin

Regulamin
9-2