Tradycyjna Procesja 2017

W drugą niedzielę maja wyruszyliśmy na tradycyjną procesję do kościółka Matki Bożej Wspomożenia Wiernych na Glinianej Górce. Na pielgrzymim szlaku towarzyszyła nam modlitwa różańcowa, Litania Loretańska oraz wspólny śpiew pieśni maryjnych. W procesji wzięły udział poczty sztandarowe oraz młodzież w strojach ludowych niosąca obrazy, między innymi obraz Matki Boskiej Łaskawej i św. Rocha. Głównym punktem procesji była uroczysta Msza święta, której przewodniczył ks. proboszcz Ryszard Kinder. Tego dnia z racji Niedzieli Pastoralnej Słowo Boże głosił ks. dk. Amadeusz Pełka z Wyższe Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu. Pielgrzymkę zakończyliśmy odśpiewaniem Te Deum laudamus w kościele parafialnym jak przewidywał dokument dotyczący procesji, zatwierdzony i podpisany przez cesarza Ferdynanda II Habsburga 8 grudnia 1629 r.