Św. Kandyda i św. Florian

Zgodnie z tradycją w dzisiejszą niedzielę podczas Eucharystii o godz. 10.00 odbyła się uroczysta procesja z relikwiami św. Kandydy, patronki naszego miasta. Z racji wspomnienia św. Floriana spotkali się na modlitwie także ochotnicy strażacy z Gminy Głogówek oraz ich przełożeni. Rozważania prowadzone przez siostry służebniczki z Leśnicy podczas nabożeństw tylko pozornie odbiegały od tematu służby strażaka. Mówiąc bowiem o powołaniu do życia zakonnego, dotknęły tak ważnej sprawy jak posłuszeństwo, dyspozycyjność i służba, które także w pracy strażaka są nieodzowne.