Kościół św. Mikołaja

Kościół, należący do zespołu dawnego szpitala, położony jest na drodze prowadzącej do Prudnika.

Już z 1335 r. pochodzi wzmianka o istniejącym w Głogówku szpitalu św. Ducha, zarządzany przez zakon duchaków. Zakon musiał płacić dziesięcinę papieżowi. W 1599 r. zbudowano kolejny budynek szpitala, podobnie jak poprzedni z drewna. Gdy budowla ta zaczęła w XVIII w. chylić się ku upadkowi, hrabia Henryk Ferdynand Oppersdorff ufundował w 1773 r. nowy szpital wraz z kościołem, który dedykowano św. Mikołajowi. Kościół nie posiada zwyczajowej orientacji: prezbiterium zwrócone jest ku południu. Wyposażenie wnętrza jest dość skromne: dawny ołtarz główny i inne sprzęty usunięto wskutek daleko posuniętego zniszczenia. Ambona sprzed połowy XVIII w. i stacje Drogi Krzyżowej z przełomu XVIII i XIX w. są zabytki banalnymi. Na uwagę natomiast zasługuje obraz w ołtarzu głównym przedstawiający patrona kościoła św. Mikołaja wykonany przez Sebastiniego. Cenny również jest bardzo okazały dwunastoramienny pająk mosiężny, z dwugłowym habsburskim orłem w zwieńczeniu, co świadczy, że wykonano go jeszcze przed zajęciem Śląska przez Prusy w 1741 r.
W latach 2005-2009 został wykonany remont dachu i renowacja barokowej elewacji na zewnątrz.
Do Kościoła od strony zachodniej przylega budynek dawnego szpitala. Obecnie odbywaj się tu msze młodzieżowe oraz obchodzony jest odpust ku czci św. Mikołaja. W okresie wakacyjny 2010 r. planowe są tu msze niedzielne o godz. 20.