Kościół pw. św. Jakuba

Drewniany barokowy kościółek wzniesiony jest na lekkim podwyższeniu w centrum wsi Rzepce. Jest to jedyny kościół drewniany w powiecie prudnickim wykonany w technice zrębowej, ponieważ drugi z istniejących, kościół cmentarny w Głogówku, wybudowano w technice muru pruskiego. Pierwsze wzmianki o kościele we wsi Rzepcze pochodzą z 1447 roku. Stojący obecnie drewniany kościół wybudowano w 1751 roku.

Od ulicy do świątyni prowadzą schody. Kościół otoczony jest cmentarzem. Reprezentuje on najprostszy typ dwuczłonowego kościoła wiejskiego. Jest to budynek jednonawowy, wybudowany w konstrukcji zrębowej, z zewnątrz współcześnie oszalowany deskami nałożonymi na belki zrębu. Kościół nie posiada tradycyjnej wieży, tylko barokową ośmioboczną latarnię na syngaturkę w środku dachu. Mała zakrystia jest zaaranżowana za ołtarzem skierowanym ku wschodowi. Prezbiterium jest zamknięte trójbocznie.  Nawa kościoła jest nieco szersza na podstawie kwadratu. Od północy dobudowano kruchtę. Wnętrze nakryte jest płaskim stropem bez polichromii pomalowane na kolor biały, w pozostałej części pokryte drewnianą boazeria. Tęcza zamknięta łukiem. Chór muzyczny jest wsparty na czterech słupach, rozbudowany w późniejszym okresie, obity boazerią drewnianą, z wejściem z nawy.  Okna zwieńczone są spłaszczonym łukiem, dawniej z podziałem na kwatery, obecnie z witrażami przedstawiającymi świętych patronów. Dach kościółka pokryty jest drewnianym gontem.

Ołtarz główny pochodzi z drugiej połowy XVIII wieku. W jego centrum umieszczony jest obraz przedstawiający św. Jakuba Starszego, apostoła, a po obu bokach rzeźby świętych Piotra i Pawła oraz rzeźbami sześciu aniołów w jego zwieńczeniu.  Sześcioboczna ambona pochodzi z XVII wieku. Posiada polichromowane cztery płaskorzeźby: Chrystusa oraz świętych: Augustyna, Grzegorza i Hieronima.