Kolędnicy Misyjni

Papież Franciszek często domaga się aktywności w Kościele. Nie wątpliwie do najważniejszych zadań kościoła należy prowadzenie misji. Nie wielu może jednak pojechać na misje do Afryki czy Ameryki Południowej, ale każdy w Głogówku mógł tę działalność wesprzeć. Grupa dwustu młodych ludzi w 36 grupach udała się do domów, by kolędować i opowiadać o problemach w krajach misyjnych. Akcję nadzorowali katecheci i rodzice. Zebrane ofiary zastaną przekazana dla potrzeb misji.