41. Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

Jak co roku z naszej parafii wyruszyliśmy na pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę. Temat tegorocznego pielgrzymowania brzmiał: "Z Maryją idziemy głosić Ewangelię Miłosierdzia". Nasza parafialna grupa to 2 niebieska, która łączy się w Opolu z parafią katedralną. Jej przewodnikiem był ks. Daniel Nowak. Pielgrzymowaliśmy w skwarze i spiekocie, niosąc różne intencje w sercu od poniedziałku do soboty. Mimo trudu i zmęczenia spowodowanego wczesnym wstawaniem, całodziennym marszem w czujemy wielką radość z powodu doświadczenia wspólnoty Kościoła, braterstwa przepełnionego miłością. Bogu niech będą dzięki za 41. pieszą pielgrzymkę opolską.

Nadesłał Tadeusz

Zobacz zdjęcia z 41 Opolskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę