Święto Odzyskania Niepodległości

W świąteczny dzięń parafianie i animatorzy Spotkań Małżeńskich zebrali się na Eucharystii prowadzonej przez ks. proboszcza o godz. 11.30. Kazanie wygłosił ks. Paweł Chlipała, liturgii towaryszyła orkiestra dęta i chór. Po nabożeństwie uczestniczy  na czele z pocztami sztandarowymi przeszli pod pomnik na Pl. Wolności, gdzie miały miejsce przemówienia, złożenie kwiatów i koncert orkiestry dętej.