Wielka modlitwa różańcowa w intencji rodzin

Wielka modlitwa różańcowa w intencji rodzin. Różaniec w języku polskim i niemieckim prowadzony przed Diecezjalne duszpasterstwo mniejszości narodowych.