Rekolekcje wielkopostne

Przed kilku laty, kiedy pielgrzymowaliśmy do Ziemi Świętej, przewodnikiem naszej grupy parafialnej był ks. Zbigniew Grochowski. Podczas rozmów nasi parafianie podpowiedzieli mi, by ks. Przewodnika zaprosić do Głogówka na rekolekcje. Minęło kilka lat, po drodze zrodził się pomysł, by zasadniczym tematem rozważań były fragmenty Ewangelii, które w formie fresku namalowano ongiś w prezbiterium naszego kościoła. Tych scenek ewangelicznych w naszym prezbiterium jest siedem. Tematy zawarte w miniaturach: Miłość i pokora Syna Bożego (J 13, 1-20; Poselstwo Jana Chrzciciela (Łk 7, 18-23); Setnik z Kafarnaum (Mt 8, 5-13); Kobieta cudzołożna,Uzdrowienie op­ęta­­ne­go i zarzuty faryzeuszów wobec Jezusa (Mt 12, 22-30), Jezus i Samarytanka (J 4, 5-42);Przypowieść o robotnikach w winnicy (Mt 20, 1-16). Serdecznie zatem zapraszamy do udziału w rekolekcjach (nawet dwa razu w ciągu dnia) i lektury perykop ewangelicznych.    

Kazania rekolekcyjne tutaj