Procesja ku czci św. Kandydy, patronki miasta.

Tradycja procesji zrodziła się w 1641 r., kiedy papież Urban VIII ofiarował ordynatowi głogóweckiemu Jerzemu III Oppersdorffowi relikwie św. Kandydy.
Każdego roku od trzech wieków, Głogówczanie za wstawiennictwem Świętej prosili Boga o opiekę i ochronę przed wielkimi nieszczęściami i klęskami żywiołowymi. Ta sam intencja towarzyszyła nam także w czasie tegorocznej procesji na Mszy Świętej o godz. 10:00.

Zobacz zdjęcia z Procesji z relikwiami  św. Kandydy