Tydzień wytrwałego pielgrzymowania.

Nie tylko maryjna uroczystość Wniebowzięcia ze mszą św. na Glinianej Górce, ale przede wszystkim Opolska Piesza Pielgrzymka na Jasna Górę i obchody kalwaryjskie na Górze św. Anny. W tych wydarzeniach uczestniczyli nasi parafianie oraz duszpasterze. Pieszym pielgrzymom towarzyszył ks. Tadeusz, a na obchodach maryjnych z parafinami w tym ministrantami i mariankami był ks. proboszcz. Pielgrzymowanie jest istota naszego ziemskiego życia, a udział w procesjach i pielgrzymkach uszlachetnia naszą wiarę.