Odput za zmałych

Godzina: 19:30        Miejsce:

4 listopada, niedziela – cmentarz przy kościele w Mochowie

5 listopada, poniedziałek – przy cmentarzu ewangelickim (ul. Powstańców/obok Agravet)

6 listopada, wtorek – w kościele parafialnym (krypty pod posadzką)

7 listopada, środa – cmentarz wojenny (ul. Powstańców/obok Agravet)

8 listopada, czwartek – krypta pod kaplicą Oppersdorffów (kościół św. Bartłomieja)

Czyli zyskujemy odpust zupełny za zmarłych.
Odpust to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy, które zostały odpuszczone co do winy.
Przyjdź z całą rodziną lub sam i wyproś łaskę darowania kary dla zmarłych.
Warunki:
odbycie wcześniej spowiedzi sakramentalnej
wykluczenie wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu
przyjęcie Komunii Świętej
nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłego
modlitwa w intencjach papieża (np. Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo)