Ruch Czystych Serc

W niedzielę Chrystysa Króla Wszechświata modliliśmy się w intencji członków Ruchu Czystych Serc z okazji pierwszej rocznicy jego powstania w naszej parafii. Wielką radością było dla nas wszystkich świadectwo Anny Samson i Magdleny Aleksanderek, które przed zgromadzonymi w kościele wiernymi, zadeklarowały oficjalne wstąpienie do RCS-u. Deklaracja wypowiedziana na klęcząco po przyjęciu komunii świętej była wzruszającym momentem, tym bardziej iż były to słowa "Modlitwy zawierzenia", która zawiera jasne zobowiązania i wymagania. Niech Pan Bóg prowadzi i wspiera w tej drodze pod prąd w stronę nieba, wiecznego Królestwa prawdy i miłości.