Mały odpust z wielkim świętym - św. Mikołaj

Jak co roku 6. grudnia w naszym kościółku pod wezwaniem św. Mikołaja odbył się odpust, czyli możliwość zyskania szczególnych łask dla własnego dobra duchowego. Jest również tradycją, że w tym dniu dzieci otrzymują paczki od św. Mikołaja. W tym roku nasi starsi wolontariusze przygotowali ponad trzysta dwadzieścia paczek. Przy okazji dziękujemy sponsorom za przekazane ofiary i towar. Piękne spotkanie z naszym świętym patronem poprowadził nasz nowy duszpasterz ks. Krzysztof Gbur, było dużo śpiewu, modlitwy i również okazji do zadawania pytań św. Mikołajowi. Ks. proboszcz Ryszard Kinder w wygłoszonym kazaniu okolicznościowym, skierował nasze myśli na dobre cechy św. zachęcając równocześnie do różnych form wolontariatu, czyli bezinteresownej pomocy, szczególne biednym, bezradnym i potrzebującym. Św. Mikołaju módl się za nami.