Msza Wieczerzy Pańskiej

Msza sprawowana w wieczór Wielkiego Czwartku rozpoczyna Święte Triduum Paschalne. Jest ona sprawowana na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, podczas której Chrystus ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina swoje ciało i krew, a następnie dał apostołom do spożycia oraz nakazał im, by czynili to na Jego pamiątkę. Msza Wieczerzy Pańskiej jest przypomnieniem ustanowienia dwóch sakramentów: Eucharystii i Kapłaństwa. Ks. proboszcz w Słowie Bożym przypomniał, co wypływa dzisiaj z Wieczernika 1. Służba, 2. Szacunek dla chleba 3. Cud Eucharystii. Po Liturgii Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Ciemnicy, która była przygotowana w krypcie pod kaplicą św. Józefa.

Zobacz zdjęcia z Mszy Wieczerzy Pańskiej