Procesja z relikwiami św. Kandydy

Podczas Mszy świętej o godz. 10.00 udaliśmy się na procesję z relikwiami św. Kandydy wokoło kościoła parafialnego. Procesja nawiązuje do roku 1641, kiedy papież Urban VIII ofiarował hrabiemu głogóweckiemu Jerzemu III von Oppersdorffowi relikwie świętej -  od tej pory stała się ona patronką miasta.

Zobacz zdjęcia z Procesji z relikwiami św. Kandydy