Przepisy sanitarne w kościołach Covid19

Wszystkie nabożeństwa transmitujemy na YouTubie
www.youtube.com/user/ParochieGlogoviensis

Msze w niedzielę o 7:00, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 16:00 i 18:00

Ile osób może uczestniczyć w celebracji Mszy Świętej czy nabożeństwie? Według przelicznika 1 osoba na 15 m2. Do liczby tej nie są wliczane osoby sprawujące kult [zatem w naszym kościele parafialnym może być 57 uczestników]. W przylegających do kościołów placach i parkach nie obowiązuje przelicznik podany wyżej, lecz zasada dystansowania się, zgodnie z którą znajdujące się tam osoby powinny przebywać w odległości min. ok. 2 m od siebie.

Czy wierni w Kościołach muszą zasłaniać usta i nos? Wierni mają obowiązek zakrywania ust i nosa w obiektach kultu religijnego oraz w ich otoczeniu częścią odzieży, maską, maseczką bądź przyłbicą także podczas trwania obrzędów liturgicznych. Dotyczy to również usługujących. Z tego obowiązku wyłączeni są jedynie duchowni i to tylko w trakcie sprawowania kultu religijnego. Przystępując do Komunii św. wierni winni odsłonić usta, nie dotykając zewnętrznej części elementu ochronnego. W imię miłości bliźniego zachęcamy do przyjmowania Komunii św. na rękę.

A co z pogrzebem? Uroczystości pogrzebowe należy ograniczyć do trzeciej stacji (przy grobie). Obowiązuje w nich limit do 50 uczestników. Msza pogrzebowa ma być odprawiona bez ciała w dniu pogrzebu albo w terminie późniejszym, w zależności od ustaleń z rodziną zmarłej osoby, z zachowaniem ograniczenia 1 osoba na 15m2. [Z racji, że kościół cmentarny jest mały, proponujemy u nas w czasie pandemii msze pogrzebowe w kościele parafialnym, a godzinę później na cmentarzu złożenie trumny do grobu, tzw. trzecia stacja.] Poza ceremonią pogrzebową na cmentarzach obowiązuje zasada dystansowania się (odległość min. ok. 2 m od siebie).