Kandydatura do święceń diakonatu i prezbiteratu kleryka Dariusza Karbowskiego.

W Uroczystość Narodzenie św. Jana Chrzciciela kl. Dariusz Karbowski - odbywający u nas praktykę duszpasterską, wyraziło gotowość poświecenia się na służbę Bogu i ludziom. Głównym celebransem tego wydarzenia był bp. Paweł Stobrawa. Obrzęd kandydatury, to bardzo ważny moment na drodze do święceń diakonatu, a następnie prezbiteratu. Można powiedzieć, że są to pewnego rodzaju zaręczyny, gdyż kandydat do święceń, oficjalnie zostaje przedstawiony Kościołowi, jako przyszły kapłan. Zapewniamy o modlitwie w jego intencji, aby dobry Bóg błogosławił mu w ważnych wyborach.