Odpust i święcenia diakonatu

Podczas uroczystości odpustowych, po raz pierwszy w historii naszej parafii J. E. bp Paweł Stobrawa udzielił święceń diakonatu.
To dla parafii niezwykła sytuacja - mieliśmy kilku neoprezbiterów, ale to byli młodzi ludzie w przeciwieństwie do dk. Dariusza – stwierdza ks. Proboszcz. Ale ta różnica wieku, fakt, że jest starszy od proboszcza nie jest problemem, bo on świetnie potrafi się odnaleźć w każdej sytuacji. Taki diakon mógłby być w każdej parafii. Teraz jako diakon będzie miał dodatkowe zajęcia z katechezy - od przedszkola po liceum, będzie angażował się w duszpasterstwo, głosił Słowo Boże, posługiwał podczas Mszy św., przy pogrzebach, odwiedzał chorych, chodził do ZOL-u, gdy tylko będzie to możliwe. Tak będzie przynajmniej do święceń prezbiteriatu. Zdjęcia: KARINA GRYTZ-JURKOWSKA Gość Niedzielny

Foto: K.A.

Zobacz zdjęcia z Odpust i święcenia diakonatu