Adwent - czas oczekiwania na przyjście Pana Jezusa

Z powodu pandemii nie możemy zaprosić wszytskich do kościoła, ale każdy może z nami łączyć się z pomocą transmisji intenetowej, każdy może mieć postanowienie na ten czas i każdy moze próbować stawać się lepszym. Msza adwentowa z kazaniem roratnim o godz. 6.30 oraz msza roratnia o godz. 17.00
Transmitujemy na
https://www.youtube.com/user/ParochieGlogoviensis