Święta Paschalne w Głogówku

Msze w Pierwsze Święto o godz. 6.00, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30 i 16.00

Msze w Drugie Święto  o godz. 7.00, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 13.00 i 16.00