Procesja z modlitwą o blogosławieństwo w pracy i o urodzaje

Procesja z modlitwą o urodzaju i błogosławieństwo w pracy.
Św. Marek Ewangelista (25 kwietnia) - początkowo i także obecnie procesji błagalnej tego dnia (Dies Rogationum) nie wiązano z kultem św. Marka (pierwotnie czczono go pod innymi datami). W Rzymie od V/VI w. w dniu 25 kwietnia urządzano specjalną procesję błagalną, w czasie której modlono się o uro-
dzaje i ochronę upraw, zwłaszcza winnic.