Majówka w plenerze

Na Olszynce

3 maja zebraliśmy się na wspólnej modlitwie przy kapliczce Matki Bożej na Olszynce. Odśpiewaliśmy pieśni na cześć naszej Matki, a także Litanię do Matki Boga i Ludzi. Była nas bardzo liczna grupa, ludzi starszych i dzieci, młodzież przygotowująca się do matury czy niedawno bierzmowani. Wielu przyszło pieszo, niektórzy na rowerach, nieliczni samochodami. Wiosenny klimat, śpiew ptaków i piękna pogoda pomogły w przeżywaniu radości spotkania na wspólnej modlitwie