Kilka danych ze statystyki sakramentalnej z Roku Pańskiego 2022

♦ Księga chrztów ma w tym roku tylko 47 wpisy. Rok temu było 60 chrztów, ale roku 2021 było tylko 43.

♦ Do księgi zmarłych wpisaliśmy 82 osoby o 9 więcej niż w roku 2022. Jest to już o prawie 20 osób więcej w porównaniu ze średnią za ostatnie 10 lat. Średni wiek dla kobiet to 78 lat, a dla mężczyzn 70. Bardzo po-dobnie jak przed rokiem. Pośród zmarłych najstarszy mieszkaniec miał 93 lata, najmłodszy 23. Najstarsza parafianka odeszła w wielu 95 lat, najmłodsza miała zaledwie 41 lat.

♦ W Księdze I Komunii św. w mijającym roku zapisaliśmy 71 dzieci Rok temu było 11 dzieci mniej.

♦ Sakrament bierzmowania w tym roku po reformie przyjmowała mło-dzież z dwóch roczników z VIII klas i I szkół średnich. W sumie 89 osób.

♦ W księdze małżeństw odnotowaliśmy 18 par. O 9 mniej przed ro-kiem.

♦ Sakramenty uzdrowienia? To Spowiedź i namaszczenie chorych. Staramy się być przed każdą mszą do dyspozycji w konfesjonale, a przed Świętami całymi dniami.Sakrament chorych w naszym kościołach, ZOL-u i w domach parafian przyjęło 269 osób [jest to 80 mniej]. Za bardzo ta liczba spada. Być może przez pandemię, na rekolekcjach pod koniec zimy nie było jeszcze tylu wiernych w kościele. Nie mniej za dużo ludzi, tych długo i ciężko chorych, umiera bez sakramentów, albo kapłan jest wzywany, gdy umierający nie ma już świadomości, by się wyspowiadać. To jest za późno. Przed śmier-cią należy wzywać kapłana z ostatnią Komunią św. (Wiatykiem), a z na-maszczeniem chorych, kiedy zaczyna się choroba. Modlimy się bowiem łaskę Bożą i podniesienie w chorobie.