Żywa szopka w Głogówku

Zaparszamy na kolędowanie na farskim podwórzu. Startujemy w czwartek przed Świetem trzech Króli o godz. 18.00