Wycieczka LSO, Marianek oraz Caritas SP1 i SP2 do Gdańska

Od 12 do 16 lipca dzieci i młodzież zrzeszona przy LSO oraz Caritas SP1 i SP2 uczestniczyli w wycieczce do Gdańska. Radości było bezmiary! Oprócz wypoczynku na plaży był czas na zwiedzanie zabytków, rejs statkiem na Westerplatte oraz przede wszystkim czas na wspólną modlitwę, Eucharystie i zawiązywanie relacji.