Pogrzeb śp. Kazimierza Górskiego, lat 94, zamieszkałego przy ul. Dąbrowskiego, odbędzie się w piątek 8 grudnia 2023 roku o godz. 13.00 w kościele na cmentarzu w Głogówku