Droga Krzyżowa Ulicami Miasta

 

Stacja I

Któryś za nas cierpiał rany * Jezu Chryste zmiłuj się nad nami

To nie gwoździe Cię przebiły, lecz mój grzech. * To nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech, * To nie gwoździe Cię trzymały, lecz mój grzech, * Choć tak dawno to się stało, Widziałeś mnie.

1. W tej ciszy przebywać wciąż chcę, * W tej ciszy daleki jest świat. Ty koisz mój ból, usuwasz mój strach, * Gdy widzę Cię, Zbawco, przez łzy.

2. Ja widzę Cię, Jezu mój, tam. * Jak wiele masz sińców i ran! * Miłości Twej moc zawiodła Cię tam, * Uwolnić mnie z grzechów i win.

Stacja II

Któryś za nas cierpiał rany * Jezu Chryste zmiłuj się nad nami

1. W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie, * W krzyżu miłości nauka. * Kto Ciebie, Boże, raz pojąć może,  *Ten nic nie pragnie, ni szuka.

2. W krzyżu osłoda, w krzyżu ochłoda * Dla duszy smutkiem zmroczonej, * Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie * W boleści sercu zadanej.

3. Kiedy cierpienie, kiedy zwątpienie * Serce ci na wskroś przepali, * Gdy grom się zbliża, pośpiesz do krzyża, * On ciebie wesprze, ocali.

Stacja III

Któryś za nas cierpiał rany * Jezu Chryste zmiłuj się nad nami

Nie zamykajmy serc, * zbawienia nadszedł czas. * Gdy Chrystus puka w drzwi, * może ostatni raz.

Stacja IV

Któryś za nas cierpiał rany * Jezu Chryste zmiłuj się nad nami

1. Ach mój Jezu jak Ty klęczysz * W Ogrójcu zakrwawiony * Tam Cię Anioł w smutku cieszył * Skąd był świat pocieszony.

Ref. Przyjdź mój Jezu * Przyjdź mój Jezu * Przyjdź mój Jezu pociesz mnie * Bo Cię kocham serdecznie.

2. Ach mój Jezu jakeś srodze * Do słupa przywiązany * Za tak ciężkie grzechy nasze * Okrutnie biczowany. Ref.

3. Ach mój Jezu co za boleść * Cierpisz w ostrej koronie * Twarz najświętsza zakrwawiona * Głowa wszystka w krwi tonie. Ref.

4. Ach, mój Jezu, gdy wychodzisz * na Górę Kalwaryjską, * trzykroć pod ciężarem krzyża * upadasz bardzo ciężko. Ref.

5. A gdy, mój najmilszy Jezu, * na krzyżu już umierasz, * dajesz ducha w Ojca ręce, * grzesznym niebo otwierasz. Ref.

Stacja V

Któryś za nas cierpiał rany * Jezu Chryste zmiłuj się nad nami

Tam, gdzie miłość jest i dobroć, * tam, gdzie miłość jest, * tam mieszka Bóg.

Ubi caritas et amor, * ubi caritas, * Deus ibi est.

Stacja VI

Któryś za nas cierpiał rany * Jezu Chryste zmiłuj się nad nami

1. Być bliżej Ciebie chcę, o Boże mój, * Z Tobą przez życie lżej nieść krzyża znój. * Ty w sercu moim trwasz, * Z miłością Stwórcy ziem * Tulisz w ojcowski płaszcz, chroniąc mnie w nim.

2. Być bliżej Ciebie chcę na każdy dzień, * za Tobą życiem swym iść jako cień. * Daj tylko, Boże dusz, * obecność Twoją czuć, * myśl moją pośród burz na Ciebie zwróć.

3. Choć jak wędrowiec sam idę przez noc, *  w Tobie niech siłę mam i w Tobie moc.  *  Gdy czuwam i wśród snu, czy słońce jest, czy mrok  *  niechaj mnie strzeże Twój, o Panie, wzrok.

4. Być bliżej Ciebie chcę i w śmierci czas, * gdy mnie już będzie krył grobowy głaz. * Być bliżej Ciebie chcę to me pragnienie czuj, *  bom ja jest dziecię Twe, Tyś Ojciec mój.

Stacja VII

Któryś za nas cierpiał rany * Jezu Chryste zmiłuj się nad nami

1. Miłosierdziem Twoim Panie * Miłosierdziem błyśnij nam, * I wysłuchaj to błaganie, * Którym nas natchnąłeś sam.

Ref. Miłosierdzia Jezu mój, * Wejrzyj z niebios na lud Twój.

2. Miłosierdzia dla grzeszników, * Co zbłąkani w świecie są, * Racz ich zmienić w pokutników, * Niech zapłaczą skruchy łzą. Ref.

3. Niech do Ciebie już powrócą, * I wyznaniem szczerych win, * W Twe objęcia niech się rzucą, * Jako marnotrawny syn.  Ref.

Stacja VIII

Któryś za nas cierpiał rany * Jezu Chryste zmiłuj się nad nami

Nie lękajcie się, Ja jestem z wami * Nie lękajcie się, Ja jestem z wami. * Nie lękajcie się, Bóg jest miłością * Nie lękajcie się, trwajcie mocni w wierze

1. Ty jesteś Skałą Zbawienia, * Jedyną naszą ostoją * Przychodzimy do Ciebie po światło, * Ulecz nasze serca, zmartwychwstać daj. Ref.

2. Pomóż nam wytrwać przy Tobie, * Być wiernym w wierze przez życia czas. * Tylko w Tobie cała nasza nadzieja. * Miłosierdziem swoim uzdrawiaj nas.

3. Przekażcie światu mój Ogień * Pokoju i Miłosierdzia. * Nieście wszystkim orędzie nadziei. * Moje światło niech świeci wśród was.

To nie gwoździe Cię przebiły, lecz mój grzech. * To nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech, * To nie gwoździe Cię trzymały, lecz mój grzech, * Choć tak dawno to się stało, Widziałeś mnie.

Stacja IX

Któryś za nas cierpiał rany * Jezu Chryste zmiłuj się nad nami

1. Serce Jezusa ciche pokorne, * Usłysz ach, usłysz Twe, biedne dzieci * Póki burze, zagrażają, * Serce Jezusa broń.

Ref. Słodko spoczniemy na Boskim Sercu, * Nigdy nie dozwól rozłączyć się. * Usłysz prosimy, * Twych dzieci głos; * Serce Jezusa, * O ratuj nas.

2. Uczyń nas, Jezu, Twoją zdobyczą, * Przyjmij na własność serca nasze. * Prowadź nas przez świat ten nędzny, * Serce Jezusa broń. Ref.

Uwielbiam Twoje Imię * Uwielbiam Twoje serce * Uwielbiam święte rany * Zadane w krwawej męce * Uwielbiam Twoją drogę * I z krzyża siedem słów * Sławię Twoją miłość * O Zbawco mój.

Stacja X

Któryś za nas cierpiał rany * Jezu Chryste zmiłuj się nad nami

Tak mnie skrusz, * Tak mnie złam, * Tak mnie wypal Panie * Byś został tylko Ty * Byś został tylko Ty * Jedynie Ty.

Ofiaruję Tobie, Panie mój, całe życie me * Cały jestem Twój, aż na wieki * Oto moje serce, przecież wiesz * Tyś miłością mą jedyną jest.

Stacja XI

Któryś za nas cierpiał rany * Jezu Chryste zmiłuj się nad nami

1. Ludu mój ludu cóżem ci uczynił * W czemem zasmucił albo w czem zawinił * Jam cię wyzwolił z mocy Faraona * A tyś przyrządził krzyż na me ramiona.

2. Ludu mój ludu cóżem ci uczynił * W czemem zasmucił albo w czem zawinił * Jam cię wprowadził w kraj miodem płynący * Tyś mi zgotował śmierci znak hańbiący.

3. Ludu mój ludu cóżem ci uczynił * W czemem zasmucił albo w czem zawinił * Jam ciebie szczepił winnico wybrana * A tyś mnie octem poił swego Pana

Misericirdias Domini * in aeternum cantabo.

Nie zamykajmy serc, * zbawienia nadszedł czas. * Gdy Chrystus puka w drzwi, * może ostatni raz.

Stacja XII

Któryś za nas cierpiał rany * Jezu Chryste zmiłuj się nad nami

Z Tobą ciemność nie będzie ciemna wokół mnie * A noc tak jak dzień zajaśnieje.

1. Wisi na krzyżu Pan Stwórca nieba * Płakać za grzechy człowiecze potrzeba * Ach ach na krzyżu umiera * Jezus oczy swe zawiera

2. Najświętsze członki i wszystko ciało * Okrutnie zbite na krzyżu wisiało * Ach ach dla ciebie człowiecze * Z boku krew Jezusa ciecze

Rozpięty na ramionach * Jak sokół na niebie * Chrystusie Synu Boga * Spójrz proszę na ziemię

Stacja XIII

Któryś za nas cierpiał rany * Jezu Chryste zmiłuj się nad nami

1. Kiedy w jasną, spokojną, cichą noc, * Spoglądam na niebo pełne gwiazd, * Kiedy myślę, czy życie to ma sens * I wołam do Ciebie, Ojcze nasz.

Ref. O Boże, o Boże, Panie mój, * Nie pamiętaj, że czasem było źle. * Wiesz dobrze, że zawsze jestem Twój * I że tylko Twoja droga kroczyć chcę.

2. Kiedy w życiu tak pełnym rozczarowań, * Przez grzechu kamienie potknę się, * Kiedy spokój utonie w fali knowań, * Każdym drżeniem mej duszy szukam Cię. Ref.

3. Życie ludzi przebiega krętą drogą, * Hen, w górze cel mej wędrówki tkwi. * I choć czasem sił braknie moim nogom, * To ja doję, dojdę, gdy zaufam Ci. Ref.

Stacja XIV

Któryś za nas cierpiał rany * Jezu Chryste zmiłuj się nad nami

Chrystus Pan Zbawieniem jest, * Jemu chwała, Jemu wieczna cześć! * Chrystus Pan Zbawieniem jest, * Chwałę i cześć oddajmy Mu!

1. Jesteś Drogą, prowadź nas, czuwaj nad nami w każdy czas. * Drogą Twą pójdziemy dziś, by w Tobie żyć na wieki. Ref.

2. Jesteś Prawdą, rozjaśnij noc. Słowa Twe, Panie, mają moc. * Prawda Twa uwalnia nas, by w Tobie żyć na wieki. Ref.

3. Jesteś Życiem, Źródłem bez dna, kto ufa Tobie, życie ma. * Życiem swym obdarzasz nas, by w Tobie żyć na wieki. Ref.

Pan jest mocą swojego ludu. * Pieśnią moją jest Pan. * Moja tarcza i moja moc, * On jest mym Bogiem, nie jestem sam. * W Nim moja siła, nie jestem sam.

Dobranoc Ci Matko już idziemy spać * i prosimy Ciebie pobłogosław nas. * Cichutko, * spokojnie uklęknijmy wraz, * bo Matka Fatimska błogosławi nas.